Ginkgo biloba, čeľaď Ginkgoaceae

CH: Strom dorastajúci do výšky 40 metrov. Korunu má kužeľovitú, samčie jedince štíhlejšiu. Typické sú ploché dvojlaločné listy s rôznymi výrezmi a vejárovitou žilnatinou.

DG: (Ginkgo folium) Drogu tvorí usušený list alebo jeho úlomky. List je žltozelenej, žltohnedej alebo sivastej farby, na vrchnej strane tmavší, celistvookrajový, s nepravidelnými zárezmi rôznej veľkosti, s nepravidelnými lalokmi alebo bez lalokov. Čepeľ listu je 4 – 10 cm široká, klinovitá, dvojlaločná, niekedy však bez lalokov.

OL: Flavónové glykozidy – kempferol, kvercetín, izoramnetín a terpénové laktóny – ginkolidy a bilobalidy.
KI: Lieky a výživové doplnky s obsahom ginka sú kontraindikované u pacientov s poruchami zrážania krvi, pri krvácavých stavoch a výraznejšom znížení agregability erytrocytov alebo trombocytov, tiež u pacientov užívajúcich heparín a iné antikoagulanciá. Neodporúčajú sa v tehotenstve, počas dojčenia ani deťom do 12 rokov.

D: Tekutý extrakt: 0,5 ml 3- až 4-krát denne (alebo 80 – 120 mg/deň). Tinktúra: 0,5 ml 3- až 4-krát denne.

P: Štandardizovaný extrakt z ginko biloby (Egb761) má hemoreologické, antioxidačné, vazodilatačné a neuroprotektívne účinky, zvyšuje pamäťovú výkonnosť, prietok krvi mozgom, koronárny prietok a blokuje účinky PAF faktora aktivujúceho krvné doštičky. Už pred 5 000 rokmi využívala stará čínska medicína účinky ginka na terapiu porúch pamäte, na bolesti hlavy a závraty. V súčasnosti najnovšie poznatky poukazujú na možnosti jeho širšieho využitia, najmä pri cerebrálnej, srdcovej a periférnej ischémii, pri traumatickom poškodení mozgu, pri poruchách duševnej výkonnosti, obzvlášť na podklade chronickej mozgovej cievnej nedostatočnosti. Potvrdená bola aj účinnosť pri terapii Alzheimerovej choroby.

IT: Ginkolidy sú silnými inhibítormi PAF (faktora aktivujúceho krvné doštičky), preto nie je vhodná kombinácia ginka s antikoagulanciami a antitrombotikami. V skúškach in vitro flavónové aglykóny, najmä kvercetín, a z biflavonoidov amentoflavón, inhibuje enzým CYP 450 izoformu CYP 2C9. Tieto zistenia si však vyžadujú vyhodnotenie v klinických skúškach.

NU: V terapeutických dávkach neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky. Výživové doplnky s obsahom kyseliny ginkolovej môžu spôsobiť tráviace ťažkosti a bolesti hlavy.

UP: Semená ginka sú jedovaté (toxín 4-O-methylpyridoxín), ich užitie vo veľkom množstve môže spôsobiť vážne problémy, otravy až smrť.

Ginko dvojlaločné

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby