Liečivé rastliny na jednotlivé diagnózy

Prinášame prehľad liečivých rastlín podľa jednotlivých príznakov. Triedenie je na základe monografie Nagy, M., Mučaji, P., Grančai, D.: Farmakognózia. Biologicky aktívne rastlinné metabolity a ich zdroje. 2. vydanie. Bratislava : Herba, 2017. 408 strán. Použitá je časť 4 - Drogy s monografiou EÚ (pozri knihu Farmakognózia)

Kniha bola napísaná ako učebnica pre študentov farmaceutických fakúlt najvýznamnejšími odborníkmi z oblasti farmakognózie na Slovensku. Všetci sú profesormi na FaF UK Bratislava a dlhé roky vedecky pracujú s liečivými rastlinami.

K jednotlivým rastlinám je priradený výpis vyhľadávania príslušnej rastliny na webe Liečivých rastlín. Uvedený spôsob umožní pridávať do vyhľadávania nové články.

 

Pozn. 1: Vo vyhľadávaní sa zobrazuje zväčša zvýraznené slovo (slovné spojenie) a nezahŕňa napríklad staršie názvy rastlín (napríklad dnes ustálený názov PŔHĽAVA, v minulosti sa používal aj názov Žihľava a preto nemusia jednotlivé staršie články byť zahrnuté do vyhľadávania)

Pozn. 2: Niektoré rastliny môžu mať aj viac odkazov, pre prehľadnosť ich triedime po 20 na stránku. Prípadne si môžete vyhľadávanie prispôsobiť.

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby