Článok treba dodať v elektronickej forme, v slovenskom alebo českom jazyku. Odporúčaný rozsah článku predstavuje 2 – 4 strany. Príspevok zahŕňa: Názov článku – plné meno autora s titulmi – (pracovisko autora) – e-mail.
Články majú byť stručné, štylisticky a jazykovo správne. Skratky treba vysvetliť pri prvom použití, nepoužívať ich na začiatku a konci vety a v nadpisoch, ich používanie obmedzovať. Cudzie slová treba písať podľa pravidiel pravopisu a slovníka cudzích slov, používať čo najmenej cudzích slov. Redakcia považuje zaslané rukopisy za imprimované. Každý rukopis sa v redakcii podrobí jazykovej úprave.

Botanické názvy rastlín: Latinský názov rodu a druhu písať kurzívou, ostatné normálnym písmom, slovenské a české názvy malými písmenami (vzor: Digitalis lanata Ehrh. – náprstník vlnatý, Scrophulariaceae – krtičníkovité).
Názvy rastlín: Odporúčame uvádzať tak v latinskom, ako aj slovenskom a českom jazyku.
Názvy rastlinných drog: Dvojslovné pomenovanie, uvádzať v nasledovnom poradí:

  • Latinské názvy: Rastlinný zdroj drogy (materskú rastlinu) v genitíve a rastlinný orgán v nominatíve.
  • Slovenské a české názvy: rastlinný orgán v nominatíve a materskú rastlinu v genitíve (vzor: Lavandulae flos – kvet levandule). V prípade nutnosti použiť trojslovné pomenovanie (vzor: Digitalis lanatae folium – list náprstníka vlnatého).

Text treba poslať napísaný v textovom editore MS Word bez delenia slov, odporúčame Times New Roman, 12 bodov (vo formáte rtf, prípadne doc). Na zvýraznenie možno použiť italik, polotučné písmo alebo ich kombináciu. Horné a dolné indexy v texte treba písať. Grafy a obrazy nevkladať do textu, tabuľky (odporúčame vo Worde) ponechať v texte. Počet riadkov na tzv. štandardnej strane nemá prekročiť 30, riadkovanie 1,5. Žiada sa rozlišovať dôsledne číslice 1, 0 a písmená l, O, používať len okrúhle zátvorky ( ). V počítači je tento znak / lomené, nie zátvorka! Za čiarkou a bodkou používať medzerník, za každým slovom je medzera len na 1 úder!
Fotografie: formáty JPG alebo TIFF, minimálna šírka 1500 bodov
Grafy: formáty TIFF alebo JPG, minimálna šírka 10 cm, minimálna veľkosť písma 9 bodov pre graf šírky 10 cm (14 bodov pre graf na šírku strany A4).

 

Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Za odbornú stránku príspevkov zodpovedajú autori. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.Príspevky zasielať na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pokyny si môžete stiahnuť na stránke www.liecive.herba.sk

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby