Agrokarpaty, s. r. o., Plavnica už 30 rokov prináša na Váš stôl vypestované a spracované liečivé rastliny z horského regiónu Spišskej Magury, Pienin a spod Vysokých Tatier. Región patrí k ekologicky najčistejším regiónom Slovenska (podhorské ovzdušie bez znečisťujúcich emisií, vhodné geografické a meteorologické podmienky - priaznivé vetry, obdobie leta bez výskytu extrémnych horúčav).

Ľudia v tomto klimaticky náročnom regióne majú vštepenú pokoru a úctu k pôde, rastlinám a zvieratám. Žili a žijú v symbióze s prírodou, ktorú pozorujú a citlivo využívajú jej dary.Záujem o liečivé rastliny mali ľudia už oddávna. Poznali ich účinky, využívali ich na podporu svojho zdravia. Dôkazom sú staré receptúry mnícha Frátra Cypriána, ktorý pôsobil v neďalekom Červenom Kláštore. V stredoveku zostavil herbár liečivých rastlín z oblasti Pienin, Belianskych Tatier. Opísal využitie bylín pri predchádzaní rôznych chorôb. Zachované dedičstvo a poznatky Frátra Cypriána sú neustálym zdrojom, z ktorého tiež čerpá inšpiráciu firma dodnes - Cypriánova apothéka čajových zmesí. (Cypriánova apothéka, BIO Cyprián, Čistiaci, Žalúdočný, Urologický, Prieduškový, Detský čaj pri nachladnutí). Firma Agrokarpaty, s. r. o., Plavnica pestuje a spracúva liečivé rastliny bez použitia syntetických herbicídov a chemických hnojív. Ekologické hospodárenie, šetrné zaobchádzanie s pôdou, vyvážený osevný postup liečivých rastlín, šetrný zber a spracovanie liečivých rastlín, využívanie vlastného kompostu, použitie odpadov z pozberovej úpravy rastlín, zelené hnojenie, napĺňa všetky podmienky ekologického poľnohospdárstva. Ekologické hospodárstvo prispieva k prosperite a vytvára typický, pestrý, voňavý kolorit vidieka. Za tieto výnimočné prístupy v hospodárení získala firma celoslovenské ocenenia ako Certifikát Značka kvality na 35 výrobkov (r. 2008), BIO certifikácia produktov (r. 2010), Ocenenie najkrajší chotár Slovenska (r. 2017), Cena za najlepšiu produkciu z poľa na stôl (r. 2017) a tiež 1. miesto za inovatívny výrobok (r. 2018).

V priebehu 30 rokov sa firma vypracovala na najväčšieho pestovateľa liečivých rastlín na Slovensku aj v Európe.

Šetrnou technológiou spracúva liečivé rastliny, divorastúce rastliny, lesné plody z ručného zberu. Spracovanie je rýchle šetrné a v súlade so zákonitosťami prírody (zber v slnečnom počasí, v období splnu). Vyrobené produkty sa vyznačujú výnimočnou kvalitou, vyšším obsahom účinných látok. Vyrobené čajové zmesi neobsahujú umelé príchute, farbivá ani arómy.

Agrokarpaty, s. r. o., Plavnica prináša na náš stôl kvalitné slovenské produkty dopestované v súlade s prírodou, tradíciou, pestované a balené s láskou za účelom posilnenia nášho organizmu.
MVDr. I. Oppenbergerová


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby