Redakcia časopisu LIEČIVÉ RASTLINY
Švabinského 4/a, 851 01 Bratislava
Sídlo redakcie: Limbová 12 (budova SZU), 833 03 Bratislava

pozvánka na kurz

Škola liečivých rastlín

 

Termín konania kurzu: 31. 5. 2013  v piatok  ? začiatok 16. hod. ? do 19. hod. a 1. 6. 2013  v sobotu - začiatok   9. hod. ? do 11  hod.

Miesto konania:

priestory Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), Limbová 12 (Kramáre), 833 03  Bratislava a Záhrada liečivých rastlín FaF UK, Nové Záhrady I, č. 21, Prievoz, Bratislava

Škola zdravia liečivých rastlín

 

Odborní lektori:

prednášky: Mgr. J. Tóth, PhD., PharmDr. S. Fialová, PharmDr. S. Czigle, PhD.,

praktická výuka v záhrade liečivých rastlín - doc. Ing. M. Habán, PhD.

Cena kurzu: 1.  deň prednášky                  25 EUR

2. deň praktická výuka                                  20 EUR

Témy prednášok:

1. deň

Blok prednášok: prehľad dejín fytoterapie, fytofarmaká a výživové doplnky - kvalita, liečba rôznych ochorení, oboznámenie sa so základnými liekovými formami z liečivých rastlín.

Na záver: voľná diskusia k odprednášaným témam.

 

2.deň

Oboznámenie sa s liečivými rastlinami, ich pestovanie a rozmnožovanie zberané časti rastlín, kalendár a zásady zberu, sušenia, skladovanie – v Záhrade liečivých rastlín FaF UK

 

Ľalia biela - ilustračný obrázok Herba

ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby