V prírode  sa vyskytujúce  mastné kyseliny majú väčšinou párny  počet uhlíkových atómov. Sú súčasťou  mnohých   biologicky  dôležitých látok, v organizme sú súčasťou štruktúr (fosfolipidy  membrán). Medzi deriváty eikoza-polyénových mastných kyslín (eikozanoidy) patria  látky ako prostaglandíny,  leukotrieny alebo tromboxany. Glykolipidy majú dôležitú funkciu v nervovom tkanive a bunkovej membráne. Lipidy majú aj zásobné funkcie a sú zo všetkých  živín najvýdatnejším zdrojom energie.

Mastné kyseliny rozdeľujeme  na:

 1. Nasýtené mastné kyseliny (NMK-SAFA)
 2. Mononasýtené MK ( MNMK-MUFA)
 3. Polynenasýtené MK (PNMK-PUFA)

 

 1. Nasýtené MK neobsahujú v reťazci žiadnu dvojitú väzbu a veľké množstvo je ich najmä v živočíšnych tukoch.     Nasýtené MK sú z pečene do periférie distribuované naviazané v lipoproteinoch  VLDL  a dokázateľne  zvyšujú hladinu cholesterolu a preto ich možno  pokladať  za aterogénne.
 2. Mononasýtené MK obsahujú vo svojom reťazci jednu dvojitú väzbu. Väčšinou sa  vyskytujú v konfigurácii cis. Transizoméry (TMK) sa vyskytujú najmä v stužených tukoch.    Cis-mononasýtené MK zrýchľujú odbúravanie  lipoproteinov LDL čím  znižujú        hladinu cholesterolu v krvi. Napriek tomu transmastné kyseliny dokázateľne      zvyšujú hladinu cholesterolu a tým zvyšujú riziko  aterosklerózy. 
 3. Polynenasýtené MK majú v reťazci viac ako jednu dvojitú väzbu. Patria medzi tzv. esenciálne  mastné kyseliny, ktoré musíme  prijímať potravou.

Esenciálne  mastné kyseliny sú potrebným  substrátom pre syntézu prostaglandínov a ďaľších biologicky  aktívnych látok.

Polynenasýtené MK znižujú v krvi množstvo LDL, pomáhajú znižovať hladinu cholesterolu.

Zastúpenie tukov v našej strave by  malo byť:

 • nasýtené tuky 10 %
 • nenasýtené MK 20-25 %(omega 3 a omega 6 PNMK, mononenasýtené MK v cis forme – omega 7NMK, ale z toho v trans-forme maximálne 2%.

Pri príjme polynenesýtených MK je  mimoriadne  dôležitý ich pomer.

Vysoký príjem  omega 6PNMK na  úkor omega 3PNMK ruší pozitívny vplyv omega 3PNMK. V našich podmienkach je  pomer  1:10:100. Optimálny pomer však je  1:2 (omega 3:omega6), niektorí autori odporúčajú striktný pomer 1:1.

Tromboxan A3,  LTB5 a PGE2 (výsledné produkty omega 3PNMK) , zlepšujú  hojace procesy, naopak TXA2 a LTB4, ( produkty omega 6 PNMK) spôsobujú deštrukciu tkaniva. Vyváženosť  príjmu omega 3 a omega 6 PNMK preváži negatívne účinky omega 6 PNMK a podporuje hojace  účinky.

        Vzhľadom na to, že v organizme má imunologický podklad každý zápal, môžeme  hovoriť  o širokom spektre využitia účinkov omega 3-PNMK. Ich účinky sú dané jedinečnou biochemickou štruktúrou. Zasahujú prakticky do všetkých orgánových systémov v ľudskom organizme. 

 1. Hypolipidemický účinok dosahujú zvýšením hladiny HDL cholesterolu, najmä HDL2 zložky(frakcia s najvyšším podielom triacylglycerolu) .
 2. Protizápalový účinok dosahujú inhibíciou syntézy proinflamačných cytokínov.
 3. Imunosupresívny účinok je výsledkom ich  schopnosti inhibovať odpoveď B lymfocytov na  mitogénnu stimuláciu a znížiť expresiu receptorov pre Interleukín 2 na stimulovaných  Okrem toho dokážu inhibovať syntézu Faktoru nekrotizujúceho tumory α (TNFα) a IL1β. Sú schopné potláčať tvorbu  autoprotliátok, proliferáciu T lymfocytov a syntézu proinflamačných   cytokínov.
 4. Antiagregačný, hemoreologický a antiaterogénny účinok dosahujú   zvýšenou produkciou TXA3, ktorý tlmí účinky TXA2, ďalej blokádou  syntézy    PDGF a blokádou  aktivácie NFkB čo  znižuje syntézu cytokínov   a adhezívnych molekúl.
 5. Antiarytmogénny, kardioprotektívny a hypotenzívny účinok získavajú tým, že zvašujú  elektrostablilitu kardyomyocytu pôsobením na  iónové kanály ( Na/K a Ca/ATP áza.)    
 6. Neuroprotektívny a neuroregulačný účino. Omega 3 PNMK tvoria viac ako 20% mozgového tkaniva vo forme fosfolipidov , sú hlavnou štruktúrnou  súčasťou  membrány neurónu.
 7. Metabolický účinok dosahujú zlepšením citlivosti na  inzulín a znížením hladiny homocysteinu.
 8. Genomodulačný a antiproliferatívny účinok

Omega 3-PNMK zásahom do génovej  expresie niektorých enzýmov a proteinov(fosfolipáza A, NADPH/NADH oxidáza, myokardová Na/K a CaATP-áza) ako i blokádou NFkB zásadne ovplyvňujú metabolické procesy, ktoré regulujú uvedené enzýmy. 

Z uvedených faktorov vyplýva, že  účinky omega 3-PNMK môžeme  premietnuť  do praktického  využitia  vo viacerých  medicínskych odboroch.

 1. Uropoetický systém.Omega 3- PNMK spomaľujú  zápalový proces pri nefritídach a vznik  glomerulosklerózy,  znižujú proteinúriu, systémovú i glomerulovú hypertenziu, čím spomaľujú progresiu   nefropatií  (IgA nefritída, lupusová nefritída, chronická obličková choroba).
 2. Kardiovaskulárny systém. Svojim účinkom na  spektrum cholesterolu a krvný tlak  spomaľujú rozvoj aterosklerózy. Ovplyvnením  iónových kanálov spôsobujú elektrostabilitu kardiomyocytu, pôsobia antiarytmogénne a znižujú riziko náhlej smrti.
 3. Respiračný systém. Svojim protizápalovým vplyvom  a vplyvom na prostaglandíny zlepšujú priebeh bronchiálnej astmy a znižujú  frekvenciu záchvatov.  Zistilo sa, že  pozitívny vplyv majú  i na priebeh cystickej fibrózy. 
 4. Gastrointestinálny trakt Podobne  ako  pri chorobách respiračného traktu svojim vplyvom na  imunitný      zápal pozitívne  ovplyvňujú priebeh systémových   črevných ochorení     (M    Crohn, Colitis ulcerosa) tým, že zlepšujú ich priebeh a znižuje počet    relapsov.  Zistilo sa, že  významne ovplyvňujú  i hepatálne  funkcie.  
 5. Gynekologické choroby.     Využitie  omega -PNMK je  i v tomto prípade  pomerne  široké. Pozitívne  ovplyvňujú  zápalové  procesy, zlepšujú dysmenorhoe  a u tehotných  žien   pozitívne ovplyvňujú u plodu  vývin centrálneho  nervového systému a zrenie  retiny.
 6. Psychiatrické choroby.     Svojim vplyvom na  vývin CNS pomáhajú prie liečbe  mentálnej anorexie,     bulímie,     zlepšujú priebeh depresií, znižujú frekvenciu bolestí hlavy, osvedčili sa  pri     autizme      a ľahkej mozgovej dysfunkcii.
 7. Onkologické choroby. Tým, že  omega 3 – PNMK dokážu spomaliť abnormálny rast buniek, neoangiogenézu a sú schopné  urýchliť  apoptózu neoplasticky transformovaných  buniek bránia agresivite ochorenia.
 8. Dermatologické choroby.     Omega 3-PNKM, najmä EPA kompetitívnou  inhibíciou lipooxigenácie       kyseliny arachidonovej pôsobí protizápalovo najmä pri atopickej dermatitíde     a zlepšuje  jej prejavy. Rovnako  sa zistil pozitívny  účinok aj pri psoriáze.
 9. Reumatologické choroby.      Pozitívny vplyv omega  3-PNMK na  imunitný zápal zlepšuje  priebeh      reumatoidnej artritídy, ale  i lupus erythematodes a ostatných systémových      chorôb.

Príjem omega 3 PNKM odporučený British Nutrition Foundation  predstavuje  3,6 g/24 hod., z toho kyselinu α-linolenovú (ALA) 2,4 g/24 hod., EPA + DHA 1,2 g/24 hod. Americkí odborníci odporúčajú  celodenný prívod 2,85 g,  z toho ALA 2,2, g/24 hod. a EPA + DHA 0,65 g/24 hod.  

Furková  K., Topoľský I.
Klinika  pre deti a dorast A. Getlíka, LF SZU  a UN Bratislava 

   

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby