Bedrovník anízový(Pimpinella anisum L)česky:              anýz vonnýanglicky:         Anisnemecky:         Anis
rusky:

OPIS: jednoročná, prenikavo páchnuca bylina. Prízemné listy s dl­hými stopkami sú okrúhlo obličkovité, výrazne pílkovité, stredné sú okrúhlo vajcovité, pílkovité, dvakrát perovito strihané. Horné listy sú klinovito perovito strihané. Stonka je hladká; 0,3 - 0,5 m vysoká, rozkonárená. Päťpočetné drobné biele alebo ružovkastobiele kve­ty vyrastajú v bohato kvitnúcich okolíkoch. Kvety kvitnú v júli až auguste. Plody sú visiace, páperisté, hnedosivé, opačne hruškovité dvojnažky. Nažka je rebrovitá, vajcovitého tvaru, dlhá 2-3 mm, široká 1 - 1,5 mm a 1 mm hrubá. Hmotnosť tisíc semien je 2,1 - 3,5 g. Klíčivosíje 70 - 80 %, trvá 2 až 3 roky.

ROZŠÍRENIE A VÝSKYT: teplomilný druh, pochádzajúci zo Stredomoria, Egypta a juhozápadnej Ázie; hornatých oblastí Iránu, rozšírený je tiež z južnej Európy. U nás sa pestuje a občas môže prechodne splanievaí Možnosti získania: zberom z pestovateľ­ských plôch. Pestovanie je rozšírené v Španielsku, Taliansku, Českej republike, Turecku, Indii, Severnej Afrike, v Rusku, Číne a Mexiku.

droga: pre farmaceutické účely je usušený zrelý anízový plod - Anisi vulgaris fructus. Pomer zosušenia je 2:1.1 plodov sa získa­va anízová silica - Anisi aetheroleum.

obsahové látky: silica (1,5 - 3,0 %) s hlavnou zložkou trans-anetol (70 - 90 %), dálel metylchavikol (do 2 %), anízový aldehyd. Plody obsahujú olej, bielkoviny, sacharidy, organické kyseliny (k. kávová, k. chlorogénová a i.

LlEČIVÉ VLASTNOSTI A ÚČINNOSŤ: droga má odhlieňovacie a odkašliavacie účinky, zvyšuje sekréciu hlienov v dýchacích cestách (expektorans, sekretolytikum), pôsobí vetropudne (karminatívum), podporuje uvoľňovanie kŕčov, hlavne pri črevných a žalúdočných kolikách (spazmolytikum). Silica sa terapeuticky využíva pri choro­bách dýchacích ciest, bronchitídach - pôsobí antiseptický. Zložky silice podporujú tvorbu žalúdočných štiav a tráviacich enzýmov (stomachikum), preto sa používa pri liečbe dyspepsie. Účinné látky pôsobia ako emenagogá (na úpravu nepravidelnej menštruácie) a na podporu tvorby mlieka dojčiacich matiek (laktagogum).

Použitie: aníz býva zložkou viacerých bylinných, hlavne det­ských čajovinových zmesí; silica sa pridáva do expektoračných sirupov, kvapiek, pastiliek, mastí a olejov. Zvonka sa používa ako prostriedok dráždiaci kožu, mazadlo a repelent. V súčasnosti má uplatnenie ako aromatická prísada do jedál, cukríkov a dálších potravinárskych výrobkov ako chuťové korigens. Používa sa na vý­robu likérov, tzv anízoviek, najmä v Sýrii, Grécku, Trancúzsku a i. V domácnostiach sa používajú mladé čerstvé listy a plody, ktoré dodávajú príjemnú chuť cvikle, červenej kapuste i ovocným zavá­raninám.

Toxicita: užívanie v terapeutických dávkach (1 - 2 g jedno­razovo) nie je nebezpečné. Prekročenie dávok čistej silice pôsobí toxicky a môže sa prejaviť hypotóniou svalstva, eufóriou, neskôr ospalosťou (somnolencia) až opuchom mozgu a pľúc.

ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby