Krušina jelšová
(Frangula alnus Mill.);
česky: krušina olšová;
anglicky:  Alder Buckthorn;
nemecky: Faulbaum;
rusky: Крушина ломкая

Opis: ker až menší strom, vysoký 4 – 5 m. Kôra je červenohnedá až sivohnedá, hladká s vyvýšenými, priečne usporiadanými, sivými lenticelami. Listy sú striedavé, jednoduché, krátko stopkaté, 20 – 70 x 20 – 40 mm veľké. Listová čepeľ je obráteno vajcovitá, celistvookrajová, holá, na spodnej strane na žilnatine páperistá. Kvety sú zelenkasto biele, malé, usporiadané v pazušných vrcholíkoch z 1 – 3 krátkostopkatých, päťpočetných kvetov. Kvitne v máji až júni. Plod je guľatá trojsemenná kôstkovica, v priemere 6 – 10 mm veľká, červená až čierno fialová.

Rozšírenie a výskyt: európsko-západoázijský, suboceánický druh. U nás hojný od nížin do horského stupňa. Rastie na mierne vlhkých až zamokrených, kyslých, piesočnatých až hlinitých pôdach, býva súčasťou podrastu vŕb a slatinných jelší, na okrajoch lužných lesov, krovín, ale i rašelinísk a vrchovísk.

Možnosti získania: zberom kôry z  dvoj- až troj-ročných konárikov v prírode, najlepšie v marci až máji.

Droga: usušená kôra krušiny jelšovej – Frangulae cortex.  Pomer zosušenia je 3 : 1.

Obsahové látky: antrachinóny (6 – 8 %) a ich deriváty, hlavne 1,8-dihydroxyantrachinónové (glukofrangulín A, B) a tiež antrachinónové deriváty (fysción, chryzofanol), horčiny a triesloviny. 

Liečivé vlastnosti a účinnosť: antrachinóny a diantróny pôsobia výrazne preháňavo (laxatívum). Monotérne antrónové glykozidy, antróny a antranoly intenzívne dráždia tráviaci trakt, spôsobujú vracanie až krvavé hnačky. Komplex účinných látok zvyšuje odtok žlče (mierne cholagogum).

Použitie: zvonka sa droga používa na prípravu odvarov, sedacích kúpeľov na hemoroidy a obkladov na zle sa hojace rany. Pred vnútorným užívaním sa musí kôra dlhšie, minimálne rok, skladovať alebo hodinu povariť, resp. zahrievať na teplotu 100 °C. Kôra krušiny jelšovej je súčasťou čajovinových zmesí registrovaných ako fytofarmaká (Reduktan, The Salvat), resp. výživové doplnky (Figuran, Ozone Laxaplant a i.), pri zažívacích a žlčových ťažkostiach Droga tvorí súčasť preháňavých (laxatívnych), odtučňovacích a metabolických čajovinových zmesí a prípravkov. Priemyselne sa z kôry získava červené farbivo ramnatoxín, v minulosti sa z konárov krušiny pálilo drevené uhlie, ktoré sa používalo na výrobu pušného prachu.

Toxicita: čerstvá kôra je alergénna, môže vyvolať nevoľnosť, bolesti brucha až zvracanie. Bobule majú veľmi silné preháňavé účinky. Užívanie krušinovej kôry a prípravkov z nej nie je vhodné pre deti mladšie ako 12 rokov, tehotné a dojčiace ženy, taktiež pre pacientov s Crohnovou chorobou, vysokým krvným tlakom a srdcovo-cievnymi ochoreniami. Vyššie dávky sú toxické.

Text a foto: Ing. Miroslav Habán, PhD.

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby