Liečivé rastliny 1/2022Prof. PharmDr. P. Mučaji, PhD.:
Príhovor šéfredaktora   
A word from the editor in chief   
Ein Wort des Chefredakteurs 

PharmDr. S. Jurkaninová, Ph.D.:
Kórejská krása – nekonvenčné prírodné zložky kórejskej kozmetiky   
Korean beauty – unconventional natural ingredients of Korean cosmetics   
KoreanBeauty – unkonventionelle natürliche Inhaltsstoffe der koreanischen Kosmetik 

Mgr. M. Mergová:
Lokálna prevencia respiračných vírusových ochorení   
Local prevention of respiratory viral diseases   
Lokale Prävention von Viruserkrankungender Atemwege 

Doc. PharmDr. R. Kubínová, Ph.D.:
Druhy rodu Oxalis L. – nejen obtížný plevel   
Plants of the Oxalis L. genus (wood sorrels) – not just diffi cult weeds   
Pflanzen der Gattung Oxalis L. (Sauerklee) – nicht nur schwierige Unkräuter 

PharmDr. E. Trajčíková, PhD.:
Liečivé rastliny v športe   
Medicinal plants in sports   
Heilpflanzen im Sport 

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (37). Choroby a škůdci rybízu černého   
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (37). Diseases and pests of blackcurrant (Ribes nigrum)   
Heil-, Aroma- und Gewürzpfl anzenkrankheiten in Schrebergärten (37). Krankheiten und Schädlinge der Schwarzen Johannisbeere (Ribes nigrum) 

Zo zahraničnej tlače: PharmDr. Ľ. Farkaš:
Stredomorská strava – redukcia erektilnej dysfunkcie?   
Mediterranean diet – reduction of erectile dysfunction?    
Mediterrane Ernährung – Verringerung der Erektionsstörung? 

Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc.:
Mikrobióm rastlín (5). Vznik a zloženie mikrobiómu koreňa   
Plant microbiome (5). Root microbiome formation and composition   
Pflanzenmikrobiom (5). Bildung und Zusammensetzung des Wurzelmikrobioms 

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:
Cullen corylifolium – zdroj psoralénu a bakuchiolu   
Cullen corylifolium – source of psoralen and bakuchiol   
Cullen corylifolium – eine Psoralen- und Bakuchiol-quelle 

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (CVI). Petržlen záhradný – petržel zahradní, Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill. (Apiaceae)   
From plant to man (CVI). Garden parsley, Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill. (Apiaceae)   
Von der Pflanze zum Menschen (CVI). Petersilie, Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill. (Apiaceae) 

Doc. Ing. M. Habán, PhD.:
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (1). Ich získavanie, zber, spracovanie a využitie v Slovenskej republike   
Medicinal, aromatic and seasoning plants (1). Acquisition, collection, processing and use in the Slovak Republic   
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (1). Erwerb, Sammlung, Verarbeitung und Nutzung in der Slowakischen Republik 

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Maria Trebenová   
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Maria Treben   
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Maria Treben 

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (34). Asarum europaeum – Brassica oleracea   
Medicinal plants’ Latin scientifi c botanical names analysis (34). Asarum europaeum – Brassica oleracea   
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (34). Asarum europaeum – Brassica oleracea 

Redakcia:
Moringa oleifera – tropický superhrdina na Slovensku!   
Moringa oleifera – tropical superhero in Slovakia!   
Moringa oleifera – tropischer Superheld in der Slowakei!

Odpovedáme čitateľom:
Aký je slovenský a latinský názov „ľakovej zeliny“?   
What is the Slovak and Latin name of this folk plant?   
Was ist der slowakische und lateinische Name dieser Pflanze? 

Advertoriál:
Prirodzenou cestou v boji proti infekciám. Kráľovná fytoterapie – echinacea   
The natural way to fi ght infections. The queen of phytotherapy – Echinacea   
Der natürliche Weg, um Infektionen zu bekämpfen. Die Königin der Phytotherapie – Echinacea


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby