Vážení čitatelia časopisu a priaznivci liečivých rastlín, otázka bezpečnosti je stále veľmi aktuálna, a to vo všetkých oblastiach života.  Najmä v tomto období, keď nás situácia v dôsledku pandémie ohrozuje a obmedzuje v každodenných činnostiach. A nie je to iba kvôli pandémii, aj keď na iné nástrahy sme v danej situácii akosi pozabudli a riešime to, čo nás najviac trápi. 

Žiaľ, zdá sa, že aj  situácia na trhu s rastlinami je podobná. V súčasnosti vo svete narastá záujem o liečivé rastliny a výrobky z nich. V súvislosti s tým sa často stretávame napr. so sľubmi zázračného prírodného chudnutia, vyhladenia vrások, sledujeme rozmach prípravkov s obsahom extraktov z konope a iných rastlín. Internet praská vo švíkoch zaručenými informáciami o rastlinách, ich zázračných zložkách a účinkoch a ponúka množstvo prípravkov (nielen) z exotických rastlín. Aj keď liečivé rastliny nie sú v rámci výživy dôležité z nutričného hľadiska, sú dôležitou súčasťou zdravej životosprávy, prevencie a podpornej liečby menej závažných ochorení. Preto je prekvapivým zistením, že až tretina analyzovaných liečivých a koreninových rastlín na trhu  (aj keď sa analýza uskutočnila v Taliansku) bola kontaminovaná aflatoxínmi, alebo sa v nich zistili nepovolené hladiny pesticídov, a teda môžu byť potenciálne nebezpečné pre zdravie človeka. Len pre úplnosť – aflatoxíny sú zlúčeniny tvorené najmä plesňami a niektoré majú karcinogénne, mutagénne alebo teratogénne účinky. Kontaminácia mykotoxínmi, ale aj zvýšené hladiny pesticídov sa zistili aj v rastlinách získavaných z pestovateľských plôch monokultúr v rámci krajín EÚ a do popredia sa tak dostáva otázka legislatívy – najmä kontrola kvality a správnej poľnohospodárskej, zberovej a výrobnej praxe liečivých rastlín. Preto treba byť opatrní pri výbere výrobcu, zdroja, či pôvodu rastlín a ich prípravkov. Dôverovať overeným zdrojom a nespoliehať sa iba na informácie z internetu, ktoré síce získame ľahko a rýchlo, ale často ich nevieme spoľahlivo overiť, aby sme aj v budúcnosti mali pevné zdravie.  A v rámci svojich možností sa budeme aj v časopise snažiť aj naďalej prinášať také témy, aby mali naši čitatelia zaujímavé a aktuálne informácie o trendoch vo všetkých  oblastiach týkajúcich sa rastlín.

Všetkým čitateľom časopisu želám v mene redakcie úspešný nový rok, zdravie, pohodu a šťastie v osobnom a pracovnom živote.

Prof. PharmDr. Pavol Mučaji, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby