Liečivé rastliny 3/2022PharmDr. V. Forman, PhD.:
Známe i menej známe zložky parfumov (1)   
More or less known perfume ingredients (1)   
Mehr oder weniger bekannte Parfüminhaltsstoffe (1) 

Doc. PharmDr. R. Kubínová, Ph.D.:
Původní léčivé rostliny Nového Zélandu a jejich využití ve fytoterapii   
Native New Zealand medicinal plants and their use in phytotherapy   
Die ursprünglichen Heilpf anzen Neuseelands und ihre Verwendung in der Phytotherapie 

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc., Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.:
Šalvia – liečivá aj ozdobná rastlina   
Sage (Salvia) – medicinal and ornamental plant   
Salbei (Salvia) – Heil- und Zierpflanze 

Doc. PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.:
Mentol a „pepermintová“ silica z pohľadu farmaceuta   
Menthol and peppermint oil from the pharmacist‘s point of view   
Menthol und Pfefferminzöl aus Sicht des Apothekers 

Doc. PharmDr. M. Lukáč, PhD.:
Spolupútnici rašelinných smrečín – rašelinník Girgensohnov (Sphagnum girgensohnii) a ploník obyčajný (Polytrichum commune)   
Companions of peat bogs – Girgensohn‘s bogmoss (Sphagnum girgensohnii) and common haircap (Polytrichum commune)   
Begleiter der bewaldeten Moore – Girgensohns Torfmoos (Sphagnum girgensohnii) und Goldenes Frauenhaarmoos (Polytrichum commune) 

Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc.:
Mikrobióm rastlín (7). Mykoríza spája i pomáha   
Plant microbiome (7). Mycorrhiza connects and helps   
Pflanzenmikrobiom (7). Mykorrhiza verbindet und hilft 

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (39). Choroby a škůdci hlohu   
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (39). Diseases and pests of hawthorns (Crataegus)   
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (39). Krankheiten und Schädlinge der Weißdorne (Crataegus) 

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (CVIII). Plavúň obyčajný – plavuň vidlačka, Lycopodium clavatum L. (Lycopodiaceae)   
From plant to man (CVIII). Common club moss, Lycopodium clavatum L. (Lycopodiaceae)   
Von der Pflanze zum Menschen (CVIII). Keulen-Bärlapp, Lycopodium clavatum L. (Lycopodiaceae) 

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:
Fagraea berteroana – kvety z desiateho neba   
Fagraea berteroana – tenth heaven flowers   
Fagraea berteroana – Blumen des zehnten Himmels 

Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.:
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (3) – ich získavanie, zber, spracovanie a využitie v Slovenskej republike   
Medicinal, aromatic and seasoning plants (3). Acquisition, collection, processing and use in the Slovak Republic   
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (3). Erwerb, Sammlung, Verarbeitung und Nutzung in der Slowakischen Republik

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Ľudmila Thurzová   
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Ľudmila Thurzová   
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Ľudmila Thurzová 

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (36). Cinnamomum camphora – Consolida regalis   
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (36). Cinnamomum camphora – Consolida regalis   
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (36). Cinnamomum camphora – Consolida regalis 

Zo zahraničnej tlače:
PharmDr. Ľ. Farkaš:
Známe koreniny a ich antioxidačné účinky   
Known spices and their antioxidant effects   
Bekannte Gewürze und ihre antioxidative Wirkung 

MVDr. I. Oppenbergerová:
Rozárium grófky Márie Henriety Chotekovej v Dolnej Krupej   
Rosarium of Countess Maria Henrietta Chotek in Dolná Krupá   
Rosarium der Gräfin Maria Henrietta Chotek in Dolná Krupá 

Avertoriál:
Aj rastliny sa dokážu brániť   
Plants can defend themselves, too   
Auch Pflanzen können sich verteidigen


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby