Latinský názov kopytníka asarum je latinským variantom pôvodného gréckeho názvu rastliny ἄσαρον [asaron].

S gréckym i latinským variantom mena rastliny sa stretávame v dielach Plinia Staršieho i Dioskorida, autori ním však zrejme pomenúvali iný druh rastliny, pretože súčasní bádatelia predpokladajú, že im rastlina nebola známa kvôli jej rozšíreniu prevažne na severe Európy. Je bežným javom, že názov rastliny sa zachová, avšak v neskorších dobách pomenúva úplne inú rastlinu. Epiteton europaeum poukazuje na habitat rastliny a s jeho ekvivalentom – európsky sa stretávame aj v národných verziách botanických termínov.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby