Pôvodný grécky variant rastliny βαλλωτή [ballóté] je textovo doložený v dochovaných dielach antických autorov rovnako ako jeho latinský variant ballota, čomu určite dopomohol aj jej hojný výskyt v oblasti Stredozemného mora.

Niektorí etymológovia vidia súvislosť mena rastliny a slovesa βάλλω [balló] – hádzať, odhodiť, odpudiť a motiváciu vzniku jej názvu zakladajú na tvrdení, že dobytok rastlinu nekonzumuje kvôli jej výraznému pachu. Druhové meno nigra znamená čierna a poukazuje na farbu sušenej vňate rastliny.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby