Aj v prípade bolehlavu ide v rodovom mene o latinizáciu gréckeho tvaru [kóneion]. Označuje ako bolehlav, tak aj šťavu z bolehlavu, ktorú v starovekých Aténach používali ako jed pri treste smrti. Najznámejšou obeťou bolehlavu je Sokratés, ktorého v roku 399 pred n.l. odsúdili za bezbožnosť a kazenie aténskej mládeže.

Opis jeho popravy a následky požitia bolehlavu nám sprostredkoval Platón v závere dialógu Faidón. Grécke pomenovanie tejto rastliny zrejme súvisí so substantívom [kónos] – šiška, kužeľ, pretože rastlina má úzke listy so zúbkami. Niektorí bádatelia spájajú kóneion tiež so slovami [koné] – vražda, a [akoniton], ako vidieť aj v názve prilbice modrej (Aconitum napellus L.), prudko jedovatej rastliny. Druhové prídavné meno maculatum je menným príčastím slovesa maculare, poškvrniť, ktoré pochádza zo substantíva macula – škrvna s praitalickým, či dokonca praindoeurópskym pôvodom. Odkazuje na byľ s červenkastými škvrnami.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby