Rastliny bohaté na karvakrol (zložka silice zodpovedná za „tymianovú“ vôňu) sa v Turecku bez rozdielu označujú ako Kekik – pričom pod tento pojem spadajú druhy rodov: Origanum (pamajorán / dobromysl), Satureja (saturejka), Thymus (dúška / mateřídouška), Coridothymus (mateřídouškovec) a Thymbra.

Úvod

V juhovýchodnej Anatólii je Thymbra spicata známa ako Zather alebo karabas kekik (KIZIL, 2010). Arabské pomenovanie je podobné, zaafitar, s prívlastkom homma alebo sahrawi (somársky alebo púštny yzop). Druhy rodu Thymbra v minulosti patrili buď do rodu Thymus alebo do rodu Satureja, ale na základe analýzy genetických markerov bolo v roku 2010 zistené, že Thymbra sa od oboch odlišuje. Názov rodu Thymbra je pravdepodobne odvodený od starogréckeho ??µß??, ktoré nemá jasný pôvod. Jednou z možností je, že súvisí so slovom ??µ?? (thymon – tymian) alebo s predgréckym toponymom (vlastné meno topografického objektu, zemepisné meno), pretože mesto s názvom Thymbra (alebo Thymbre) sa nachádzalo neďaleko Tróje. Niekedy sa uvádza, že je odvodené od názvu vrchu Thymbreus na trójskom území. Anglické názvy majú spoločné slovo thyme (tymian), líšia sa len prívlastkami, špicatý (spiked thyme), čierny (black thyme) alebo stredomorský (mediterranean thyme).

Opis

Nízky vetvený poloker, ktorý dorastá do výšky 60 cm. Listy sú prisadnuté, majú celistvý okraj, sú približne 1 cm dlhé, niekedy s malým počtom riasiniek na okraji. Brakteoly (listence) sú zelené, široké podobne ako listene. Kalich je chlpatý, koruna je flalkastá, približne 12 – 16 mm dlhá.

Pestovanie a zber

V Libanone sa zbiera v prírode. Rastliny zbierajú miestni obyvatelia vo vidieckych oblastiach pre vlastnú spotrebu v domácnosti. Druhou skupinou sú profesionálni zberači, ktorí rastliny následne predajú, a to buď priamo na trhu vo väčších mestách alebo vo výkupe. Nadmerný zber poškodzuje prírodné populácie, preto sa v Libanone snažia zber regulovať legislatívne a podporovať cielené pestovanie. V juhovýchodnom Turecku sa semená vysievajú v januári, následne sa rastliny predpestujú v skleníku. Keď dosiahnu výšku 10 – 15 cm, presadia sa na pole v spone 30 x 30 cm. Pri zbere sa porast strihá na krátko (približne na 10 cm) a zbiera sa v období plného kvitnutia, tak výnos listov môže byť až 3 t/ha a výnos silice cca 70 l/ha za rok...

Ing. K. Kaffková, Ph.D.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby