František Vojtíšek

10. 11. 1897 – 11. 9. 1981, Bratislava

Vyučil sa u svojho otca, krajčíra pánskych nohavíc, spolu so svojimi dvoma staršími bratmi. Ako osemnásťročný zanechal remeslo a odišiel k svojmu strýkovi – homeopatovi do Viedne. (Homeopatia je spôsob liečenia, pri ktorom sa kladie dôraz na podobnosť medzi vonkajším prejavom choroby a účinkom pripraveného lieku. Platí tu zásada, že rovnaké sa lieči rovnakým – seroterapia.) Tu pomáhal pripravovať rastlinné extrakty vylúhovaním a lisovaním. Naučil sa riediť „potencovať“ kvapalné extrakty, získané najčastejšie z rastlín.

 

Po smrti strýka sa vrátil do Bratislavy, kúpil si veľkú záhradu, na ktorej pestoval vzácne druhy liečivých rastlín, z ktorých sám začal pripravovať liečivé extrakty. Jeho liečiteľská prax spadá do rokov 1930 - 1980. Denný počet vybavených pacientov bol dvadsať.

Spracované podľa: Ľudové liečenie na Slovensku (katalóg k výstave) SNM, Etnografický ústav , Martin, 2. vydanie. 1985.