Anastázia Hrušovská

Červený Kláštor

Narodila sa ako trináste dieťa v rodine tesára neďaleko Červeného Kláštora. Pre nedostatok pracovných príležitostí sa rodičia presťahovali do južnej časti Marmarošskej župy (dnešného Rumunska). Už ako 13-ročné dievča zarábala tým „že učila panské deti hovoriť po nemecky“. Takto sa dostala i do rodiny lekára, čo mal chorého syna, ktorého vyliečila rastlinkami. Anastázia Hrušovská rozlišuje a poznáva účinky  rastlín od útleho detstva. Za prvej republiky sa vrátila na Slovensko a usadila sa  s vlastnou rodinou v Spišskej Teplici pri Poprade, kde pôsobí takmer 40 rokov ako uznávaná ľudová liečiteľka. Denne ju navštevuje priemerne 40 pacientov.

NA NERVY:

Pravidelne na noc prikladajú postihnutému studený obklad medzi lopatky na chrbte.

BOĽAVÉ PLATNIČKY:

Najčastejšou príčinou bolesti a porušovania platničiek sú choré ľadviny. Preto mechanické naprávanie platničiek považuje za málo účinné a dočasné. Preliečením ľadvín čajmi sa choroba spravidla odstráni.

ĽADVINOVÝ ČAJ:

  • Brezové listy (breza bradavičnatá – Betula werrucosa)
  • Šípky (ruža šípová – fructus cynosbati)
  • Orechové listy (orech vlašský – Juglans regia L.)
  • Lipový kvet (lipa malolistá – Tilia cordata Mill.)
  • Hluchavka (hluchavka biela – Lamium album L.)
  • Druzgavec (stavikrv vtáčí – Polygonum aviculare L.)
  • Pastierska kapsička (Capsella bursa pastoris L.)
  • Praslička (praslička roľná – Equisetum arvense L.)
  • Myší chvost (myší chvost obyčajný – Achillea millefolium L.)
  • Koreň pýru (pýr plazivý – Elytrigia repens)

Spracované podľa: Ľudové liečenie na Slovensku (katalóg k výstave) SNM, Etnografický ústav , Martin, 2. vydanie. 1985.

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby