Významné osobnosti farmácie, botaniky, fytoterapie - zverejnené na stránkach časopisu Liečivé rastliny / Léčivé rostliny