Rastliny obsahujúce látky s protikŕčovými účinkami - spazmolytiká. Odporúčame presne dodržiavať dávkovanie, prípadne sa poradiť s odborníkom. Za prípadné chyby nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Rastliny tejto skupiny obsahujú fyziologicky aktívne látky-alkaloidy (hyoscyamín, atropín, skopolamín). Tieto alkaloidy majú výrazný cholinolytický efekt-blokujú M-cholinergné receptory, tým sa stávajú bunky necitlivými na účinok mediátora - acetylcholínu. Tlmí sa sekrécia slinných žliaz, oslabuje sa tonus a potlačujú sa kŕče hladkej svaloviny. Atropín a hyoscyamín pôsobia na centrálnu nervovú sústavu povzbudzujúco a naproti tomu skopolamín upokojujúco.

Ak sa rastliny z tejto skupiny nachádzajú v krmive, v malom množstve pôsobia protikŕčovo, potláčajú sekréciu žliaz žalúdkovo-črevného traktu, potných žliaz a bronchov. Vo väčších dávkach sú tieto rastliny jedovaté a môžu vyvolať otravu s príznakmi porušenia nervovej sústavy. Z týchto dôvodov sa treba pri používaní rastlín z tejto skupiny poradiť s veterinárnym lekárom.

Do tejto skupiny patria

  • blen čierny
  • durman obyčajný
  • ľuľkovec zlomocný
  • skopólia kranská.

 

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby