Absinthii herba – vňať paliny pravej                          

Arctii radix – koreň lopúcha                            

Centaurii herba – vňať zemežlče                    

Cichorii radix – koreň čakanky                        

Gentianae radix – koreň horca                       

Harpagophyti radix – koreň harpagofyta                       

Lichen islandicus – lišajník islandský                               

Marrubii herba – vňať jablčníka                      

Millefolii flos – kvet rebríčka                           

Millefolii herba – vňať rebríčka                      

Taraxaci officinalis herba cum radice – vňať púpavy lekárskej s koreňom                              

Trigonellae foenugraeci semen – semeno senovky gréckej

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby