Predstava, že rastlinné prípravky sú neškodné a bez vedľajších účinkov, je mylná. V porovnaní so syntetickými liekmi sa nežiaduce účinky fytofarmák vyskytujú v menšej miere, ale klinické skúšania výskyt týchto účinkov potvrdzujú (1). Samovoľné užívanie týchto liekov môže mať vážne následky vzhľadom na možné interakcie fytofarmák s chemickými liečivami alebo pri nevhodnej kombinácii viacerých rastlinných prípravkov.

V súčasnosti sa väčšina publikovaných prác o fytofarmakách zaoberá otázkami ich bezpečnosti, účinnosti, nežiaducimi účinkami a možnosťou vzniku interakcií fytofarmák s chemickými liečivami. Do roku 1995 Svetová zdravotnícka organizácia prijala až 5 000 hlásení s podozrením na škodlivé účinky rastlinných drog. Toto číslo tvorí len malú časť celkového výskytu škodlivých účinkov (2). Najzávažnejšie sú účinky ovplyvňujúce činnosť kardiovaskulárneho systému. V ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť arytmia, artritída, hypotenzia, perikarditída, bolesť na hrudi, hypertenzia a znížené zrážanie krvi, pri predávkovaní až smrť. Škodlivé účinky rastlín podmieňuje najmä obsah toxických zložiek, ich zámena a kontaminácia alebo aj interakcie fytofarmák s chemickými liečivami (3).

V súčasnosti sa najviac diskutuje o farmakokinetických interakciách a najaktuálnejšia je problematika ovplyvnenia metabolických produktov s enzýmami CYP 450 (4, 5, 6, 7, 8). Tieto pečeňové enzýmy sú esenciálne pre metabolizmus najmenej polovice predpisovaných liekov. Niektoré prírodné liečivá ovplyvnením tohto enzýmu môžu výrazne zmeniť účinok súčasne užívaných liekov vrátane tých, ktoré sa používajú v liečbe zvýšeného tlaku krvi, arytmií, zvýšenej hladiny cholesterolu, rakoviny, bolesti a depresií. Jedným z týchto rastlinných liečiv je v súčasnosti veľmi populárny ľubovník bodkovaný, známy ako elixír na zlepšenie nálady. Indukciou CYP 450 izoformy 3A4 zníži účinok už uvedených liekov urýchlením ich metabolizmu (9). Druhou najviac sa vyskytujúcou interakciou je ginko a kyselina acetylosalicylová (ASK). Lieky s ich obsahom patria medzi pravidelne užívané staršími pacientmi. Ginko najmä na zlepšenie pamäte a ASK v nízkych dávkach (30 mg, 100 mg), často odporúčaná lekárom pri terapii kardiovaskulárnych ochorení. Veľa prác uvádza nebezpečenstvo tejto interakcie (10, 11, 12). Ak sa tieto látky podávajú súbežne, ginko zvyšuje riziko krvácania, ktoré je pridružené ASK. Riziko interakcie sa zvyšuje s možnosťou kúpy liekov a výživových doplnkov s obsahom uvedených látok bez lekárskeho predpisu a často bez vedomia lekára alebo lekárnika (13). Ďalšie príklady možných interakcií a nežiaducich účinkov sú v tabuľke č. 1 a 2. Riziko výskytu nežiaducich účinkov a interakcií fytofarmák s chemickými liečivami zvyšuje aj presvedčenie verejnosti o neškodnosti prírodných liečiv.

Až 66 % (94 zo 142) pacientov si myslí, že rastlinné prípravky neintegrujú s inými voľnopredajnými alebo predpisovanými liekmi. Len dvaja z odpovedajúcich uviedli, že interakcie fytofarmák s chemickými liečivami môžu nastať. Zo 142 pacientov až 109 (77 %) bolo presvedčených, že rastlinné liečivá nemajú nežiaduce účinky, a len 9 (27 %) z 33 si myslelo, že nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť, a bolo schopných správne ich pomenovať (14).

Užívanie fytofarmák v samoliečení bez znalosti hroziacich interakcií a možných vedľajších účinkov môže spôsobiť aj neúčinnosť liečby chemoterapeutikami stanovenej lekárom, zhoršenie zdravotného stavu pacienta, neskorú diagnostiku ochorenia a pod.

Ďalším možným rizikom v samoliečbe je nesprávna kombinácia liečivých rastlín pri príprave domácich bylinných čajov. Ako príklad uvádzam jednu kazuistiku zo zahraničnej tlače (15): 57-ročný muž sa sťažoval na epigastrické ťažkosti po tom, čo vypil odvar zo 14 rastlinných drog. Vyvolal uňho nauzeu, bolesť v epigastriu, závraty a hnačku. Po príchode do nemocnice ešte o štyri hodiny neskôr bol jeho krvný tlak 77/46 mm Hg a pulz 60 tepov za minútu. Intravenózne dostával tekutiny. Počas nasledujúcich troch hodín sa jeho tlak postupne vracal na normálne hodnoty a ťažkosti gastrointestinálneho ústroja úplne vymizli v priebehu 24 hodín. Sedem zo 14 použitých rastlinných drog sú známe vazodilatátory a 3 z týchto rastlín sa používajú ako doplnková liečba v terapii hypertenzie.

Pri zostavovaní alebo predpisovaní zložených čajových zmesí je dôležité, aby terapeut poznal účinky obsahových látok drog, ich farmakokinetiku (ak je známa), a aby mal aj vedomosti o pôsobení drog ako súboru navzájom sa ovplyvňujúcich látok (16).

Farmaceuti a farmaceutickí laboranti vo verejných lekárňach ako jedineční odborní pracovníci, ľahko dostupní širokej laickej verejnosti, poskytovaním odborných informácií v rámci konzultačnej a poradenskej činnosti pri samoliečení pacientov rastlinnými prípravkami môžu zabezpečiť, aby sa fytoterapia stala účinnou, a najmä bezpečnou terapiou.

Tabuľka č. 2. Nežiaduce účinky najčastejšie používaných liečivých rastlín

Liečivá rastlina Nežiaduce účinky Kontraindikácie
Ammi visnaga parasca špáradlová u citlivých jedincov kožné alergie, pri predávkovaní nechuť do jedla, spavosť -
Apium graaveolens zeler voňavý dráždivý účinok, fotodermatitída (furanokumaríny) zápaly obličiek
Archangelica oficinalis archangelika lekárska pálenie pokožky, vyrážky, fotosenzitivita (furanokumaríny), prekročenie dávok zvýšené menštruačné krvácanie -
Echinacea purpurea echinacea purpurová alergie autoimunitné ochorenie, tuberkulóza, leukémia, alergie na rastliny čeľade Asteraceae
Ginkgo biloba ginko dvojlaločné - poruchy zrážania krvi, krvácavé stavy, gravidita, dojčenie, deti do 12 rokov

 

Liečivá rastlina Nežiaduce účinky Kontraindikácie
Hypericum perforatum ľubovník bodkovaný fotosenzitivita, nauzea, vracanie, zmeny nálady, nepokoj, bolesti hlavy, alergie gravidita
Matricaria recutita rumanček kamilkový alergie citlivosť na rastliny čeľade Asteraceae
Melilotus oficinalis komonica lekárska pri prekročení dávok závraty, ospalosť, vracanie; dlhodobéužívanie sa neodporúča pre možnosť vnútorného krvácania -
Mentha piperita mäta pieporná uvoľnenie ezofágového refluxu hiátová hernia, gravidita, žlčníkové kamene
Quercus robur, petrea dub letný, zimný u citlivých jedincov: podráždenie dojčenie, gravidita, vyvarovať sa kontaktu s očami
Salvia oficinalis šalvia lekárska pri prekročení dávok: tachykardia, kŕče, závraty, pocit horúčavy gravidita, dojčenie
Senecio nemorensis starček hájny hepatotoxicita, kancerogenita, mutagenita (pyrolizidínové alkaloidy) u nás vyradené z použi tia pre závažné NU