Nemecký lekárnik a botanik Basilius Besler (1561 – 1629) bol človek, nesmierne pracovitý, mal zmysel pre povinnosť, presnosť, ale aj pre umenie a krásu. Lekárnickú prax prevádzkoval v lekárni Svätá Mária v Norimbergu.

Vo svojich 35 rokoch stal sa kurátorom záhrad pod zámkom Willibaldsburg, ktoré patrili vtedy biskupovi Johannovi Kondradovi von Gemmingen. Po nástupe do tejto funkcie postupne upravil obrovskú plochu týchto záhrad a vysadil najrozličnejšími rastlinami, medzi nimi i liečivými. Postupne tu realizoval svoj projekt a inšpiráciu mu dodávali podobné záhrady z Talianska. Keďže bol vynikajúci botanik a tiež odborník vo farmakoergázii – záhrady sa pod jeho vedením skultivovali, skrásneli a stali sa vzorom pre podobné objekty. Celý komplex dostal názov Záhrada pri Eichstätte a stala sa pýchou Nemecka.

Na podnet biskupa začal Besler po čase zostavovať inventárny zoznam rastlín, spracovávať z nich  herbár a zhromažďovať aj poznatky o ich biologických a farmakologických účinkoch. Postupne, ako narastal objem poznatkov,  spojil sa s medirytcami Kiliánom a Leypoltom, ktorí pod jeho vedením a dozorom začali vytvárať a prenášať podobu rastlín do umeleckej formy na medirytiny. Ich spolupráca trvala asi 14 rokov.

Keď mal Besler 52 rokov dokončil rukopis knižného diela pod názvom Hortus Eystettensis, ktorého koncepciu usporiadal podľa ročných období. V časti Zima popísal na 7 listoch rastliny typické pre toto ročné obdobie, v nasledujúcej časti Jar na 134 listoch popísal 454 rastlín, v časti Leto na 184 listoch  505 rastlín a v časti Jeseň na 42 listoch 98 rastlín. K ich popisu použil latinský binomický systém. V troch zväzkoch s nádhernými farebnými umeleckými ilustráciami spomínaných medirytcov vyšlo v  roku 1613 toto dielo v náklade 300 výtlačkov. V tomto diele spracoval a komplexne popísal vyše 1084 rastlín.

História tvrdí, že toto dielo bolo prvým botanickým bestsellerom, pretože v ňom Besler spojil poznanie s umením do jednej vedeckej výpovede, ktorá sa stala studňou a pokladnicou botaniky. Beslerovo dielo vyšlo odvtedy v mnohých vydaniach, stalo sa predmetom analýzy nielen odborníkov, ale aj umelcov a niekoľkokrát bolo ocenené aj ako vzácna bibliofília, ktorá má svoju hodnotu dodnes.

Od vďačných nasledovníkov si autor tohto diela vyslúžil ocenenie Basilius Besler Noricus Artis Pharmaceuticae chymicae amator Singularis Rei Herbariae Studiosus.

Prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby