Lekár a botanik Carolus Clusius , vlastným menom Charles de l' Escluse (1526 - 1609) botanizoval po celej Európe vrátane Slovenska a dosiahol niekoľko priorít.

V roku 1573 ho cisár Maximilián II. ustanovil do funkcie dozorcu vo svojej botanickej záhrade vo Viedni. Počas štyroch rokov v tejto funkcii zaviedol v nej pestovanie tulipánov, platanu, pagaštanu, prvosienky, orgovánu, ponikleca, hyacinty, rozličných ľalií, šafranu, kosatca alebo korunky kráľovskej. Cisárovi dopestoval aj prvé zemiaky a tabak. Ako prvý uviedol pestovanie týchto cudzokrajných bylín a drevín v strednej Európe.

Počas funkcie dozorcu napísal v roku 1576 dielo: Rariorum aliquotam stirpium Hispananias observatarum historia, v ktorom popísal viac ako 200 vzácnych rastlín z ciest po Španielsku a Portugalsku. Týmto dielom doslova fascinoval vtedajšiu prírodovedeckú komunitu, ktorá ho na základe prijala do svojich radov.

Aj napriek týmto úspechom ho potom nasledujúci cisár Rudolf II., prepustil z dvorných služieb, no on zostal vo Viedni a podnikal ďalšie študijné cesty, okrem iných krajín aj na Slovensko.

V roku 1583 vydal v Antverpách dielo: Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam et vicinas quasdam provincias observatorum historia, quatuor libris expressa (Opis niektorých zriedkavejších rastlín rozšírených v Uhorsku), v ktorom popísal flóru Viedne, Štajerska, Varaždínu, Bratislavy, Devína, Stupavy, Jura pri Bratislave a Trnavy.

V tom istom roku vydal v Antverpách ďalšie dielo: Rariorum plantarum historia ex libris descripta (Dejiny zriedkavých rastlín),  v ktorom popísal ďalších ešte 29 rastlín Uhorska väčšinou rastúcich vo vzdialenom okolí Bratislavy

V roku 1601 vydal dielo: Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia (Krátky popis húb pozorovaných v Uhorsku), ktoré bolo prvým a originálnym spisom zameraním na huby. Na základe jeho obsahu, formy podania a významu si vyslúžil za neho ocenenie: zakladateľ vedeckej mykológie v Uhorsku.

Už ako profesor botaniky v Leidene vydal v roku 1605 herbár: Caroli Clusii atrebatis exoticorum libri decem, ktorý je jeho syntetickým dielo s presným opisom mnohých rastlín. Ním sa zaradil medzi velikánov botaniky.

Prakticky všetky jeho diela sa vyznačovali dôkladnými opismi jednotlivých rastlín, vynikajúcimi kresbami a najmä tiež poznámkami o ekológii a výskyte lokality, kde ich našiel.

Aj jeho pričinením začal proces oddeľovania sa botaniky od medicíny a kreovanie botaniky ako samostatného vedného odboru a disciplíny.

Clusius mal aj právnické a filozofické vzdelanie, čo sa v plnej miere odrazilo najmä v koncipovaní jeho prednášok, textov a predovšetkým v myslení a argumentovaní.

Bol veľmi otvoreným a priateľským človekom a udržiaval osobné a písomné styky s mnohými vedcami jeho doby. K takýmto patrili aj naši odborníci ako bol lekár a botanik Juraj Purkircher a lekárnik a botanik Andrej Heindel, cisárskym a dvorným radcom, humanistom Jánom Sambucusom.

Na konci jeho života mu historici prisúdili prívlastok: otec všetkých krásnych záhrad v Európe .

Na znak úcty voči jeho osobnosti a dielu pomenovali po ňom viaceré rastliny, napríklad Gentiana clusii, Potentilla clusiana, Pyrethrum clusii alebo Arnica clusii a Maďarska mykologická spoločnosť po ňom pomenovala medailu, ktorá sa udeľuje za vedecké zásluhy v mykológii.

 

Prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

 


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby