Český lekár, botanik a kňaz Jednoty bratskej Jan Černý (1456 – 1530), nazývaný aj ako Niger, bol veľmi všestranný, vzdelaný a pracovitý muž, ktorý s úspechom zvládol tri vedné odbory a vo všetkých dosiahol mimoriadny úspech. Ako lekár pôsobil dlhšiu dobu v Litomyšli, bol riaditeľom Liečebného domu v Prostějove i rodinným lekárom veľmoža Viléma z Perštejnu a jeho ženy Johanky z Liblic.

Keď v roku 1495 zúril v Čechách mor, pracoval v Litomyšli a s plním nasadením sa zapojil do boja proti nemu. S likvidáciou tejto epidémie a s liečením postihnutých pacientov získal veľké skúsenosti, ktoré popísal v roku 1506 v knihe: Spis o nemocech morních. V ňom jednoduchým prístupným štýlom popísal nielen príznaky ochorenia, ale i vtedy dostupné liečebné postupy a prostriedky na jeho likvidáciu. Toto dielo sa stalo veľmi populárnym, neskoršie vyšlo ešte v desiatych vydaniach. Ním sa stal Černý osobnosťou v medicíne.

Černý bol veľkým stúpencom liečenia liečivými rastlinami, ktoré rád zbieral, kata­logizoval a určoval im aj české názvy. V Litomyšli zo svojho botanizovania a výsledkov z fytoterapie dokončil na základe hlavne svojich pozorovaní dielo: Knieha lékarská, kteráž slove herbář aneb zelinář s podtitulom Velmi užitečna, z mnohých knieh latinských i z skutečných prácí vybraná počíná se štastně. Toto dielo bolo pričinením lekára Mikuláša Klaudiana vydané v roku 1517 v Norimbergu.

Jeho zameranie Černý určil tak, aby to bola kniha pre širokú verejnosť, ako kniha rodinná, ktorá by mala byť zrozumiteľná všetkým ľudom.

Analýza jej obsahu ukazuje, že je v nej 444 kapitol, v ktorých Černý popísal 393 liečivých rastlín, niekoľko  drog živočíšneho a minerálneho pôvodu, ba i nie­ktoré chemické prvky. V ďalšej časti diela nazvanej: Vo vodách pálených rozličných sepsání, popisuje 65 vôd z bylín a 16 diagnóz na liečenie ktorých sa dajú použiť. Jednotlivé popisované rastliny sú zoradené abecedne a uvádza sa u nich vtedy najčastejší český, ďalej latinský a nemecký názov, popis rastliny alebo jeho časti, manipulácia po ich zbere a využitie. Osobitne treba vyzdvihnúť jeho prínos v zavedení českeho botanického názvoslovia, ktorým položil základy dnešného názvoslovia. I toto dielo malo nesmierny ohlas a Černý sa stal osobnosťou aj v botanike a fytoterapii.

Ako kňaz Jednoty bratskej napísal niekoľko polemických traktátov na obhajobu klasických názorov českých bratov, čím vstúpil aj do dejín protestantskej cikrvi a stal sa osobnoťou v teológii.

Historici mu na základe tohto výkonu prisúdili prívlastok, že bol mužom, ktorý napomohol procesu zavádzania vedeckého postupu do prírodných vied.

Dr. h. c., prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby