Protirakovinové látky z tisu

Príroda má liečivú silu. Jej využitie v prospech človeka sleduje momentálne výskum získania protirakovinovej látky – taxolu z tisu.
Tisy sú vždyzelené, na jeseň majú žiarivé červené plody a uchovávajú v sebe látku, ktorá môže zachraňovať život. Taxol sa kontinuálne ukladá v ich kôre. Je to cytostatikum, ktoré bráni deleniu buniek. Na to reaguje bunka programovanou bunkovou smrťou –tzv. apoptózou. Látka sa od začiatku deväťdesiatych rokov úspešne aplikuje pri liečbe rakoviny prsníka a vaječníkov. Fatálne je, že sú to predovšetkým staré stromy, ktoré sú schopné zhromažďovať taxol vo vyšších koncentráciách. Na liečenie jedného pacienta je potrebná kôra z dvoch statných tisov. Zdroje taxolu sú tak veľmi ohraničené,  preto je taxol prirodzene veľmi drahý a liečiť sa ním môže len málo pacientiek. Ihlice tisu neobsahujú takmer žiaden taxol, zato jeden z jeho predstupňov diacetylbaccatin 10 DAB. Chemickou cestou sa z neho v priemyselnom meradle  nedá syntetizovať molekula taxolu, na to sa táto látka vyznačuje priveľmi komplikovanou štruktúrou. Črtá sa však možné riešenie tohto problému. Nástroj na premenu 10 DAB poskytuje strom sám, sú to enzýmy, bielkoviny katalyzujúce procesy látkovej premeny. Keďže reagujú špecificky len s určitým partnerom, toho sú schopné poznať aj v zmesiach viacerých látok.
Na využitie tejto cesty získania taxolu sa musia z tisu najprv izolovať gény pre enzýmy z tisu a potom preniesť na hosťovský organizmus Escherichia colii. Ide o klonovanie. Rýchlo sa rozmnožujúce baktérie majú produkovať enzýmy vo väčšom množstve. V bioenzýmovom reaktore sa látka, ktorá je predstupňom taxolu,v dvoch krokoch zmení na taxol. Enzymatická premena prináša nielen veľké výťažky, ale nevznikajú žiadne vedľajšie produkty.
Preto neprekvapuje, že enzýmy sa využijú na syntézu aj iných komplexných biomolekúl, napríklad cyclosporínu.


Prof. M. Chalabala, DrSc.
Podľa: Pharma und Wir 16 (2) 12 (2002)ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby