Mgr. J. Martin, Doc. RNDr. J. Dušek CSc.

 • Šišák bajkalský – účinný prostředek proti nádorovým onemocněním

Doc. Pharm.Dr. L. Tůmová CSc.

 • Léčivé účinky kořenů planých rostlin

Ing. M. Habán PhD.

 • Pestovanie a využitie liečivých, aromatických a koreninových rastlín  (3)

Ing. M . Habán PhD.

 • Fotoreport

Ing. J. Pížl

 • Kuchynský liek ako prevencia proti rakovine

MUDr. J. Kresánek PhD., Pharm.Dr. Z. Klobušická, Doc. Dr. J. Kresánek CSc.

 • Liečivé rastliny Západu nového milénia (14)

MVDr. P. Kováč, Pharm.Dr. M. Kováčová

 • Receptár liečivých rastlín v zverolekárstve VII. Rastliny obsahujúce látky so sťahujúcim účinkom – adstringenciá (2)

Ing. J. Pížl

 

 • Čínska kapusta je pekinská

MUDr. J. Kresánek PhD., Pharm.Dr. Z. Klobušická, Doc. Dr. J. Kresánek CSc.

 • Drogy Slovenského liekopisuI (12) Zber a využitie liečivých rastlín

Mgr. V. Válková

 • K životnému jubileu RNDr. Lukáča Súkeníka

Prof. RNDr. D. Grančai CSc.

 • Rastlinné drogy v Európskom liekopise

Zo zahraničnej tlače

 • Fotoreport – Botanická zahrada léčivých rostlin Univerzity Karlovy

ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby