Lactobacillus Bulgaricus (LB) je špecifický druh mliečnokyslej baktérie, odlišujúcej sa od  ostatných probiotických baktérií. Je rastlinného pôvodu a nachádza sa v rastlinách, v mlieku a mliečnych produktoch len na území Bulharska. Získava sa z koreňa a kôry duba, z kvetu Bulharskej ruže, z Paliurus aculeatus- Kristovho trna. Nájdený bol aj ako potrava niektorých druhov mravcov. Stravou sa dostáva do hrubého čreva človeka, kde sa rýchlo množí a za niekoľko hodín jeho množstvo dosahuje veľkosť stoviek miliónov v grame hmoty.  Aby sa predĺžil čas jeho existencie v hrubom čreve, je potrebne LB neustále dodávať stravou. Ak sa do organizmu nedodáva neustále, po cca  10 -15 dňoch sa vymýva z organizmu a nenachádza sa v ňom.

Na rozdiel od LB, ostatné probiotické baktérie, ako Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium a iné sú stálymi obyvateľmi hrubého čreva u ľudí a zvierat.

Rozdiel je aj v tom, že v prírode LB žije samostatne a len pri mliečnokyslej fermentácii dochádza u ľudí aj zvierat ku kooperácií s iným druhom probiotickej baktérie. Pri tejto kooperácii si baktérie vzájomne pomáhajú, čo vedie k omnoho silnejším užitočným efektom .Tento prírodný fenomén sa  využíva pre potreby človeka a zvierat. Dochádza k silnému   -

 • imunostimulujúcemu
 • protirakovinovému
 • antibakteriálnemu
 • detoxikačnému
 • antiateroskleróznemu

a ostatným užitočným efektom vďaka LB.

Táto kooperácia má priaznivý vplyv aj na ostatné zúčastnené probiotické baktérie.

Tretí rozdiel LB v porovnaní s inými probiotickými baktériami je, že LB sa rozvíja len na určitom geografickom teritóriu.Týmto teritóriom je oblasť starej Trákskej ríše - dnešné Bulharsko. Mimo tohto územia dochádza k mutácii LB a zastavuje sa jeho rozvíjanie. Dôvodom tejto teritoriality je fakt, že táto oblasť Európy nebola v posledných dobách ľadových zaľadnená, čo umožnilo zachovanie unikátnych mikroorganizmov a rastlín, ktoré nieje možné nájsť inde. Pri dnešných klimatických, sociálnycha kultúrnych podmienkach nieje možné zopakovanie tohto vývojového procesu. LB a jeho unikátne liečebné vlastnosti sú preto svetovým  bohatstvom.

Súčasné probiotiká:

Dlhoročné tradície, zdedené po Trákoch, potvrdené vedeckým skúmaním, nám dovoľujú vytváranie súčasných probiotických doplnkov výživy.Tieto sa vyrábajú pod značkou:

 • Biomilk, Laktera, Magic Power a Mariah's Face - sú chránené medzinárodným patentom.

Výzkum v tejto oblasti začal v roku 1980. Úloha zadaná bulharskou vládou  bola zameraná na  vytvorenie špeciálnych potravinových produktov pre medzinárodné kozmické programy. Dobré výsledky získané používaním nových produktov v extrémnych podmienkach kozmu, boli predpokladom k ich využitiu  v armáde, pri rôznych vojenských konfliktoch. Používali ich expedície v Himalájach, Antarktíde, pri príprave športovcov na olympiády či iné športové podujatia. Boli  použité ako potravinová terapia pri zemetraseniach, priemyselných haváriách atď.

Dôraz na nové probiotické produkty vystavené extrémnym podmienkam je spojený s prísnym klinickým testovaním produktov. To dovoľuje rozpracovanie rozličných originálnych metód priemyselného biotechnologického spracovania mlieka pri  využití procesov maximálne približujúcich sa prírodným podmienkam.

Produkty BIOMILK spájajú do jedného celku užitočné efekty baktérií. Pri mliečnokyslej fermentácii sú mliečne proteíny premenené na aminokyseliny, mliečne tuky na polynenasýtené mastné kyseliny a  sacharidy na ľahko vstrebateľné cukry. Produkty Biomilk obsahujú tiež vo veľkom množstve základné mliečne minerály - vápnik, draslík, fosfor v ľahko vstrebateľnej forme a tiež pre organizmus životne dôležité   stopové prvky a vitamíny. Nové postupy pri výrobe umožňujú zachovanie živých lactobacilov pri izbovej teplote na dobu niekoľko rokov.V 1g suchého probiotického produktu sa darí uchovať od 500 – 800 mil. do 5-10 miliárd živých buniek Lactobacillus Bulgaricus, alebo iných probiotických baktérií.

V tabulke sú dané tipy aminokyselín v 1g produktu BIOMILK.

Aminokyseliny  množstvo v 100g                      Aminokyseliny množstvo v 100g
esenciálne                                                       neesenciálne
Isoulecine                     4.81-5.02                                  Alanine                         3.27-3.30
Leusine                        9.02-9.16                                  Arginine                       3.15-3.28
Lysine                          5.71-6.02                                 Aspartic Acid                  7.06-7.42
Methionine                   3.06-3.08                                 Glutamatic Acid              19.75-20.65
Phenylalanine               4.98-5.48                                  Glycerine                       5.52-5.81
Threonine                     4.25-4.28                                Histidine                        3.55-4.24
Tyrosine                       1.92-3.12                                 Proline                          9.80-10.02
Valine                          5.86-6.07                                  Serine                          5.44-5.91
Tryptophan                   63-0.64                                   Lisoalanine                     0.20-0.26
Cystine                        0.48-0.53

Produkt Biomulk obsahuje všetky typy základných nasýtených a nenasýtených mastných kyselín. Obsahuje   v optimálnom množstve pre organizmus potrebné nízkomolekulové kyseliny - kaprónovú, kaprilovú, kaprínovú a laurinovú, ktoré majú antiaterosklerotický efekt. Obsahuje nezameniteľné lipolové, lipolénové kyseliny, ktoré si nemôže organizmus vytvoriť sám a je nevyhnutné ich dodať stravou. Obsahuje pre organizmus aj optimálne  množstvo mastných kyselí s uhlíkovým číslom od 6 do 12. Z nich organizmus vyrába dôležité steroidne hormóny. Vyššia hladina týchto kyselín nad fyziologické parametre spôsobuje rýchlejší nástup aterosklerózy, pri naopak ,deficite týchto kyselín organizmus nemôže vytvoriť životne dôležité pohlavné hormóny. Vyvážené hladiny týchto kyselín v produktoch BIOMILK zabezpečujú ochranu pred aterosklerózou, tak aj vyváženú tvorbu hormónov a enzýmov.

V ďaľšej tabulke je zloženie a množstvo mastných kyselín v BIOMILK.

Obsah v 100g BIOMILK
mastná kyselina            obsah v %                   mastná kyselina            obsah v %
C4                    1.0                                           C16                  1.8
C6                    0.5                                           C16                  1.5
C8                    1.1                                           C16                  -
C10                  2.7                                           C17                  1.0
C12                  3.6                                           C18                  9.6
C12                  -                                             C18                  23.9
C14                  11.8                                         C18                  3.1
C14                  1.1                                           C18                  0.08
C14                  0.7                                           C20                  1.0
C15                  1.6                                           C20                  0.1
C15                  0.4                                           C22                  0.1
C16                  33.00                                       iné                   1.4

Vhodné množstvá aminokyselín, mastných kyselín, minerálov, stopových prvkov a vitamínov vo vyvážených množstvách umožňujú vznik rýchleho a plnohodnotného, neustáleho sa vyvýjajúceho základu bunkovej štruktúry - bunečné membrány a subbunečné štruktúry. Sacharidy sú neoddeliteľnou časťou všetkých vyvážených potravín.Tieto zabezpečujú rýchle zásobovanie celého organizmu energiou, zvlášť sú dôležité pre mozok, srdce a pečeň. V BIOMILK sú biotechnologickým procesom rozložené cukry na glukózu, galaktózu a sacharózu .

Všetky produkty sú nízkolaktózové, čo umožňuje užívanie týchto produktovaj vo veľkej časti populácie, ktorej chýba enzým galaktozidaza. Pri výrobe je prevedená čiastočná karamelizácia cukrov a tým sa získajú nové štruktúry medzi cukrami a aminokyselinami.Tieto nové spojenia dávajú produktom karamelovú chuť a sú najľahšie dostupné a najrýchlejšie účinkujúce energetické produkty pre životne dôležité orgány – mozok, pečeň, nervový systém ad.

Atómabsorbčnou spektro-fotometrickou analýzou bolo dokázané, že BIOMILK obsahuje väčšie množstvo všetkých základných mineralov a stopových prvkov - vápnika, draslíka, fosforu, magnézia, železa, zinku, mangánu, medi, síry. Obsahuje  veľmi dôležité vitamíny – A, B1, B2, karotén. Veľmi významné je vyššie množstvo vit. D, vďaka ktorému sa  rýchlejšie vstrebáva väčšie množstva vápnika, čo má výrazný vplyv pri potláčaní osteoporózy.

Výzkumom boli dokázané nasledovné vplyvy:

 • Stimulovanie imunitného systému-stimuluje sa  vznik B-lymfocitov, ktoré rozoznajú cudzie mikróby a fagocitov, ktoré ich zabíjajú. Zvyšujú sa hladina  interferónu, likvidujúceho vírusy. Zvyšuje množstvo citokininitov, ktoré zjednocujú imunitný systém.
 • Antitumorový efekt v hrubom čreve - menia prokarcirogénnu aktivitu kolonizovaných mikróbov
 • Vrchná vrstva tenkého čreva - lactobacily vplývajú na aktivitu vrchnej vrstvy tenkého čreva, keď zmenšujú toxické metabolity a ich antibakteriálne charakteristiky
 • Srdcové choroby-                    -asimilácia cholesterolu z bakteriálnych buniek, antioxidačný účinok, premena hydroláznej aktivity enzýmov.
 • Antihypertenzívny efekt-          -komponenty bunečnej steny účinkujú ako ACE inhibýtori
 • Urogenitálne infekcie-             -adhézia k močovému a vaginálnemu traktu -obnovuje sa normálna mikroflóra
 • Infekcie zapríčinené Helicobacter Pyroli -konkurenčnou kolonizáciou vytláčajú rozvoj HP
 • Alergie -chránia pred translokáciou antigénov v krvných cestách
 • Neústupnosť voči vnútorným patogénom - neústupnosť pri kolonizácii, vytvára nevhodné podmienky pre patogény pH bakteriocíny.
 • Pečeňová encefalopatia -         s-pomalujú ureázu
 • Pomáha pri vylučovaní laktózy -bakteriálna Laktaza učinkuje na laktózu v tenkom čreve.

Efekt mliečnokyslých potravín a probiotických baktérií.

1.zvyšujú príjem proteínov, tukov a sacharidov
2.zvyšujú príjem minerálov a stopových prvkov - vápnika, draslíka, fosforu, železa, magnézia, selénu, zinku, mangánu, medi a síry.
3.zvyšujú syntézu a stabilizujú vitamíny – A, B1, B2, B6, B12, C, D, E.
4.zvyšujú a stabilizujú množstvo proteazy, lipazy, amylazy a celulazy (zvyšujú a stabilizujú množstvo enzýmov na trávenie bielkovín, tukov, cukrov a vlákniny- pozn. prekl.)
5.zvyšujú syntézu a stabilizáciu hormónov.
6.stimulujú rast.

Na účinkovanie lactobacilov je potrebné, aby mali adhéziu k stene hrubého čreva.Čím je táto adhézia silnejšia, tým je priaznivý efekt väčší.Vedecké výzkumy preukázali, že LB má najväčšiu priľnavosť oproti všetkým ostatným lactobacilom. Táto priľnavosť sa ešte podstatne zväčšuje pri súčasnom užívaní spolu s Thermophillus Streptokokus. Vytvára sa silnejší imunostimulačný, protirakovinový, protiaterosklerotický a detoxikačný efekt.

Z výsledkov je viditeľné , že nemáme ani jeden orgán, alebo systém ľudského organizmu, na ktorý by nemala vplyv činnosť probiotík. Prakticky sa ich pôsobením chráni a ozdravuje organizmus ako celok. Veľmi sú efektívne práve pri súčasných chorobách, súvisiacich s fyzickým a psychickým zaťažením. Posledné výzkumy dokazujú, že veľká časť chorôb nervového systému, depresií, chronickej únavy, psychické choroby a iné súvisia s premenou mikroflóry v organizme. Každý psychicky chorý človek je postihnutý ťažkou disbakteriózou 3 a 4 stupňa.

Okrem zdravotných účinkov, majú mliečnokyslé produkty význam pri stravovaní.Obsahujú totiž všetky zložky stravy – bielkoviny, tuky, sacharidy, minerály, vitamíny. Pomocou nich je možné získať skutočne hodnotné výživové doplnky, ktoré majú významné miesto v oblasti zdravej výživy, dodávajúc energiu vyváženým spôsobom, vyváženou stravou.

Môžeme smelo povedať, že pomocou súčasných technológií majú probiotiká  a mliečnokyslé potraviny obrovský význam na ozdravie populácie.Máme rozpracované kombinované produkty probiotiká s bylinkovými extraktmi a rastlinnými olejmi.

Probiotikum s ružovým olejom má silné protialergické účinky, s Pestrecom Mariánskym detoxikačný efekt na pečeň, s Ľubovníkom bodkovaným antirakovinový a krvotvorný efekt atď.

V tabulke  je porovnanie účinkov probiotík s bylinkovými extraktami a olejmi s účinkami chemicky vyrobených liekov.

Probiotiká Lieky
špecifické účinky
Regulujú široké spektrum biochemických                                                                    Účinkujú veľmi prísne špecificky.
reakcií a fyziologických funkcií.
Skoro vždy majú toxické a vedľajšie účinky.
Špecifický účinok je vždy sprevádzaný
blahodárnymi nešpecifickými účinkami
na zdravie.

Fyziologické účinky
Liečebný efekt sa realizuje pomocou                                                                        Liečebný efekt sa získava pomocou
skutočných fyziologických mechanizmov                                                                    nefyziologických a evolučne nešpecifických
Recidíva po liečbe je vzácna                                                                                    mechanizmov.Skoro vždy dochádza ku krát-
kodobému efektu s častými recidívami.

Toxické a vedľajšie účinky

Vo väčšine prípadov nemá toxické účinky                                                               Toxické efekty a predávkovanie sú veľmi časté
v ostatných prípadoch vedľajšie a toxické
účinky sú dopredu známe a ľahko sa
eliminujú.

Vzájomný účinok s inými preparátmi

Vzájomná reakcia s inými liečebnými látkami                                                             Vzájomná reakcia medzi liekmi  neutrali-
je vo väčšine prípadov charakterizovaná                                                                  zuje ich účinky.Sú časté toxické a
vzájomnou podporou účinkov, alebo odstráňovaním                                                  vedľajšie účinky.
vedľajších účinkov.

Probiotické doplnky výživy sa svojou kvalitou a vlastnosťami dostávajú nad úroveň obyčajných doplnkov výživy. Spolu s bylinými a olejovými extraktami sa mnohonásobne zvyšuje ich účinok.

Toto je v Bulharsku známe už viac ako 6000 rokov. Široké použitie probiotík zníži spotrebu syntetických liekov a chemických látok. Každodenná konzumácia probiotík umožňuje harmóniu so starou medicínou, ktorú povyšuje na medicínu budúcnosti a je rovnocenná s lekárskou vedou.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby