podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch. Úradný vestník Európskej únie L 342/59

Chemický názov

CAS číslo

Aconitum napellus L. (listy, korene a galenické prípravky)

 

Adonis vernalis L. a jeho prípravky

84649-73-0

Ammi majus L. a jeho galenické prípravky

90320-46-0

Anamirta cocculus L. (plody)

 

Apocynum cannabinum L. a jeho prípravky

84603-51-0

Atropa belladonna L. a prípravky z nej vyrobené

8007-93-0

Chenopodium ambrosioides L. (esenciálny olej)

8006-99-3

Claviceps purpurea Tul., jej alkaloidy a galenické prípravky z nej vyrobené

84775-56-4

Colchicum autumnale L. a galenické prípravky z neho vyrobené

84696-03-7

Conium maculatum L. (plody, práškové, galenické prípravky)

85116-75-2

Croton tiglium L. (olej)

8001-28-3

Datura stramonium L. a galenické prípravky z nej vyrobené

84696-08-2

Digitalín a všetky heterozidy z rastliny Digitalis purpurea L.

752-61-4

Hyoscyamus niger L. (jeho listy, semená, práškové a galenické prípravky)

84603-65-6

Olej z koreňa alanu (Inula helenium L.), ak je použitý ako vonná zložka

97676-35-2

Ipekakuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. a príbuzné druhy),

(korene, práškové a galenické prípravky)

8012-96-2

Juniperis sabina L. (listy, esenciálne oleje a galenické prípravky)

90046-04-1

Olej zo semien Laurus nobilis L.

84603-73-6

Olej z verbeny (Lippia citriodora Kunth.), ak je použitý ako vonná zložka

8024-12-2

Lobelia inflata L. a jej galenické prípravky

84696-23-1

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

Phytolacca spp. a prípravky z nich vyrobené

65497-07-6/

60820-94-2

Pilocarpus jaborandi Holmes a galenické prípravky z neho vyrobené

84696-42-4

Prunus laurocerasus L. („višňová voda“)

89997-54-6

Pyrethrum album L. a galenické prípravky z nej vyrobené

 

Olej z koreňa Saussurea lappa Clarke, ak je použitý ako vonná zložka

8023-88-9

Schoenocaulon officinale Lind. (semená a galenické prípravky)

84604-18-2

Solanum nigrum L. a galenické prípravky z neho vyrobené

84929-77-1

Druhy Strophantus a galenické prípravky z nich vyrobené

 

Druhy Strychnos a galenické prípravky z nich vyrobené

 

Thevetia neriifolia Juss., glykozidový extrakt

90147-54-9

Urginea scilla Steinh. a galenické prípravky z nej vyrobené

84650-62-4

Rauwolfia serpentina L. alkaloidy a ich soli

90106-13-1

Veratrum spp. a prípravky z nich vyrobené

90131-91-2


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby