Vedci v posledných rokoch bijú na poplach v súvislosti s neustále sa zvyšujúcim výskytom alergií, najmä, ale nie len v civilizovaných krajinách. Aj keď stále nie sú známe presné dôvody tohto nárastu, jednoznačne vieme určiť niekoľko faktorov, ktoré podporujú ich rozvoj. Radíme sem najmä zmeny životného prostredia a  spôsobu života, ktoré majú za následok, že náš imunitný systém neprimerane reaguje na látky, ktoré ho nijako neohrozujú.

Všetko so všetkým súvisí

Charakteristické pre životný štýl tzv. západných civilizácií sú stres a sedavý spôsob života, ktorý má celkový negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva a zároveň úzko súvisia aj so vznikom alergií. Napríklad obezita, ktorá je považovaná za epidémiu 21. storočia, zvyšuje riziko vzniku alergických ochorení až dvojnásobne. Zvýšený počet alergií je vo veľkej miere výsledkom nerovnováhy imunitného systému pod vplyvom stresu.  Tieto faktory nie sú ovplyvnené iba sedavým zamestnaním, ale aj pasívnym trávením voľného času v súvislosti so vstupom nových technológií do bežného života ľudí. TV, mobilné telefóny, počítače, internet sú na jednej strane neustálymi pôvodcami stresu, na strane druhej sú pre nás zámienkou na trávenie ešte viac času v interiéri.

Na rozdiel od vonkajších – sezónnych alergií sme v uzavretých priestoroch dlhodobo vystavení pôsobeniu agresívnych interiérových alergénov ako sú domáce plesne, roztoče, hmyz, domáci miláčikovia, či niektoré interiérové rastliny, ale aj chemikálie z farieb, fotokopírok, prezervatívov, odfarbovačov na vlasy, osviežovačov vzduchu a veľa ďalších. V poslednom období k týmto faktorom pribúdajú aj výdobytky modernej doby ako klimatizácia, tesniace plastové okná, či organické látky, ktoré sa uvoľňujú z povrchovej úpravy nábytku. Nesmieme pritom zabúdať ani na vplyv elektromegnetického žiarenia. V tejto súvislosti sa hovorí o tzv. syndróme chorých budov, ktorý zahŕňa súbor reakcií organizmu na tieto negatívne vplyvy.

Alergény ako suvenír

V súčasnosti mnohí z nás oceňujú možnosti cestovať do exotických krajín, ktoré pre nás boli v minulosti takmer nedostupné. Milovníci exotických jedál však môžu ostať nepríjemne prekvapení.  Konzumáciou stravy, ktorú naši predkovia nikdy neochutnali, sa naše telo dostáva do kontaktu s novými látkami, ktoré sú naším zemepisným šírkam neprirodzené a naše telo sa proti nim bráni. Do tejto kategórie patrí aj ovocie, ktoré už roky považujeme za samozrejmosť na našom jedálnom lístku – napríklad citrusové plody, kiwi a pod. Napriek tomu patria tieto plody medzi rizikové z hľadiska zvýšeného rizika alergií. Pozor by si mali dávať hlavne pacienti trpiaci peľovými alergiami, keďže môžu byť citliví na mnohé iné, na prvý pohľad nesúvisiace veci, ako sú rôzne druhy ovocia a iných potravín.

Znečistené životné prostredie a globálne otepľovanie

O súvislosti medzi znečistením ovzdušia a nárastom výskytu alergií už dnes nikto nepochybuje. Prvé miesto z hľadiska vplyvu cudzorodých látok na rozvoj alergií majú splodiny z áut, najmä dieselových motorov. Čiastočky z dieselových výparov sú totiž schopné na seba naviazať pele a zvýšiť tak ich životnosť a agresivitu. Z tohto dôvodu sú pele v okolí dopravných uzlov mimoriadne agresívne.

Globálne otepľovanie nie je len ekologický, ale v prípade alergií aj zdravotný problém. Stály nárast priemernej teploty spôsobuje rýchlejšie zakvitnutie stromov a predlžujúcu sa peľovú sezónu, pričom sa postupne začína vytrácať klasické delenie peľových sezón jednotlivých stromov, tráv a bylín. Čoraz viac pacientov v tejto súvislosti trpí pretrvávajúcimi prejavmi ochorenia aj mimo hlavných peľových sezón – niekedy je to tri až štyrikrát do roka, inokedy dokonca celoročne. V súvislosti so znečisteným ovzduším sú pritom prejavy ochorenia často závažnejšie a v prípade neliečeného ochorenia majú tendenciu sa stupňovať.

Hygiena

Odborne sa stále diskutuje tzv. hygienická hypotéza, kde sa predpokladá istý ochranný vplyv „menej úzkostlivo“ poňatej hygieny v rannom období života dieťaťa na rozvoji alergických chorôb. Podľa tejto predstavy dochádza k istej dokonalejšej vyváženosti imunitného systému vplyvom bakteriálnej a vírusovej infekcie, s ktorou je dieťa v útlom veku konfrontované. Naopak, v takmer sterilnom prostredí nadmerne úzkostlivo poňatej hygieny sa skôr navodí nerovnováha s následným jednoduchším rozvojom niektorých alergií. Táto predstava však nie je jednoznačne vyriešená a jej všeobecná platnosť zostáva otázna.

Nehľadajte si partnera v alergiologickej ambulancii

Vzhľadom na dedičnosť alergie by bolo najideálnejšie, ak by si každý alergik našiel partnera, ktorý týmto ochorením netrpí. Pri súčasnom stúpajúcom trende výskytu ochorenia je to však takmer nemožné. Preto by mal každý rodič - alergik pozorne sledovať zdravotný stav svojho dieťaťa. Ochorenie je totiž dedičné a môže sa prejaviť v ktoromkoľvek veku. Z tohto dôvodu by tehotné ženy nemali konzumovať alergizujúce potraviny, nakoľko hrozí, že u novorodenca bude vytvorená vysoká hladina protilátok a pri ďalšom kontakte s alergénom sa u neho prejavia príznaky alergie.

Zaujímavosťou je, že alergiou je možné získať nie len dedičnosťou ale aj transplantáciou kmeňových buniek. V prípade, že darca trpí alergiou, môže toto ochorenie získať aj príjemca.

Dedičnosť či prípadná transplantácia však samy o sebe nie sú spúšťačmi ochorenia. Svoj podiel zohráva vystavenie pacienta dlhodobému pôsobeniu alergénov v jeho okolí a jeho životný štýl.

Som alergik, čo ďalej?

Paradoxom je, že aj napriek neustále sa zvyšujúcemu počtu alergikov zaznamenávajú odborníci pokles liečených pacientov. Príčiny tohto faktu môžeme len predpokladať. Alergia je dnes považovaná za bežnú súčasť života ľudí a nie je vnímaná ako závažné ochorenie. Pacienti preto podceňujú liečbu a zanedbávajú návštevy lekára, čím si spôsobujú ďalšie zdravotné komplikácie. Preto odborníci apelujú na alergikov, aby nepristupovali k riešeniu svojich problémov len sezónne, ale preventívne a dlhodobo.

Kedy navštíviť lekára?

Alergia sa dnes mnohokrát mylne zamieňa s nádchou. Kýchanie a smrkanie často bagatelizujeme a namiesto toho, aby sme zašli k lekárovi, čakáme kedy príznaky odznejú. Napriek tomu, že pri prvých prejavoch, hlavne pokiaľ prebieha nádcha bez zvýšenej teploty, je jej odlíšenie od alergie ťažké, rozdiely sa zakrátko dajú pomerne ľahko rozpoznať. O alergiu ide, pokiaľ máte jeden z nasledovných príznakov: kýchate častejšie než tri razy za sebou, máte vodnatý výtok z nosa a opuchnuté a začervenané oči. V takomto prípade sa rozhodne nejedná o nádchu a teda nemožno očakávať, že príznaky odznejú samy po týždni.

Všímať si treba aj súvis ťažkostí s vašim okolím, opakovanie v rovnakých obdobiach alebo podmienkach, dĺžku priebehu. Keď máte podozrenie na alergiu, odporúčame čím skôr navštíviť lekára špecialistu, pretože neliečená alergia môže viesť k chronickému zápalu priedušiek a k astme.

Ak ste už vedený v  alergiologickej ambulancii, mali by ste chodiť na pravidelné prehliadky. Alergiu treba začať riešiť už pred začiatkom peľovej sezóny a nie až vtedy, keď sa ťažkosti nedajú vydržať. Liečba má alergii predchádzať a nie tlmiť rozbehnutú obrannú reakciu tela.

Stanovenie diagnózy

Metóda na stanovenie diagnózy sa volí podľa typu reakcie – buď pomocou laboratórneho vyšetrenia, napríklad dôkazom prítomnosti špecifických protilátok či obranných buniek v krvi alebo testovacími metódami na pacientovi. V prípade testovacej metódy sa pacientovi na časť tela – najčastejšie na vnútornú stranu predlaktia, aplikuje látka obsahujúca vysokú koncentráciu alergénu. Následne sa pacientovi prepichne jemná vrstva kože a približne o 20 minút sa miesto vpichu skontroluje. Na základe intenzity sčervenania okolia vpichu lekár následne určí ďalšiu liečbu pacienta. Druhou možnosťou sú tzv. náplaste, kedy sa alergény aplikujú na pokožku a následne sa sleduje reakcia organizmu.

Minimálizácia kontaktu s alergénmi

Prvým krokom v liečbe alergií je vyhýbať sa kontaktu s alergénmi, ktoré ochorenie vyvolávajú. Tento postup sa dá využiť v prípade alergií na niektoré druhy potravín alebo liekov, ak je však spúšťačov viac alebo sa šíria ovzduším, je to veľmi ťažké, v niektorých prípadoch priam nemožné.

Režimové opatrenia

Prejavy alergií sa môžu zlepšiť aj zmenou prostredia – ideálne sú pravidelné pobyty v horách alebo pri mori. Vysokohorská, kúpeľná a prímorská liečba je zároveň aj odporúčaným doplnkom liečby každého alergického ochorenia.

Mnohí pacienti investujú nemalé finančné prostriedky do zmien vo svojich príbytkoch za účelom vytvorenia hypoalergénneho prostredia, ich úsilie však často prináša len minimálne alebo žiadne výsledky.

Nefarmakologické riešenia na zmiernenie príznakov alergií

Postup

Percentuálny podiel pacientov

Zvlhčovač vzduchu / čistička vzduchu

31

Výmena nábytku

30

Odstránenie mäkkých častí nábytku

29

Zákaz fajčenia v interiéri

8

Odstránenie kobercov

7

Použitie špeciálnych hygienických produktov

7

Novodobé alergie vyžadujú novodobý prístup k liečbe

Klasické delenie alergickej nádchy sa v súvislosti s predlžovaním peľových sezón postupne mení zo sezónnej a celoročnej na občasnú a pretrvávajúcu. V novej navrhovanej definícii sa pod pojmom pretrvávajúca alergická nádcha rozumie alergická nádcha, pri ktorej prejavy ochorenia pretrvávajú dlhšie ako štyri dni v týždni po dobu viac ako štyri po sebe nasledujúce týždne – bez ohľadu na sezónu a druh peľu.

Pacienti sa zároveň sťažujú, že ich symptómy pretrvávajú dlhšie než len jednu sezónu, a v rámci prieskumu uskutočneného Dr. Valovirtom takmer polovica opýtaných potvrdila, že symptómy majú aj mimo peľovej sezóny. Pribúdajú aj prípady skrížených alergií, ktoré sa prejavujú v rôznych ročných obdobiach. Viac ako polovica pacientov zároveň uviedla, že symptómami trpia už viac ako jedenásť rokov.

Počet období

Percentuálny podiel pacientov

1

50

2

26

3

7

4

15

Doba trvania symptómov

Percentuálny podiel pacientov

0 – 5 rokov

22

6 – 10 rokov

22

11 – 20 rokov

31

Celý život

24

 

V súvislosti s tým odborníci prehodnocujú aj tradičné prístupy k liečbe alergií. Pokým v minulosti sa liečba sústredila na momentálne potláčanie symptómov alergií, najnovšie klinické štúdie tretej generácie antihistaminík potvrdzujú efektivitu a význam kontinuálnej celoročnej liečby alergií.

Dobrou správou pre alergikov je, že táto liečba je v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami liečiv pre organizmus oveľa šetrnejšia s minimálnym množstvom vedľajších účinkov. V minulosti lieky na alergiu spôsobovali spavosť pacienta a človek, ktorý ich potreboval dva razy denne prakticky celý deň prespal. Dnes sa tabletky užívajú pravidelne na základe presného dávkovania lekára a u väčšiny pacientov bez vedľajších príznakov.

Originálne a generické lieky

Z dôvodu snahy šetrenia a znižovania nákladov sú originálne lieky chránené patentom len určité obdobie, po vypršaní ktorého je povolené ich kopírovanie a výroba tzv. generických liekov. Tie však kopírujú len liečivú zložku originálu, no líšia sa v zložení pomocných látok. Tento fakt je dôležitý najmä v prípade alergikov, keďže rôzne technologické varianty môžu spôsobiť neželanú alergickú reakciu na vedľajšie zložky lieku. Navyše, generické lieky neprechádzajú tak náročným klinickými testami ako originály, ich testovanie je robené na malej vzorke zdravých ľudí kratšom časovom období. A tak sa paradoxne alergikovi môže stať, že namiesto očakávanej pomoci sa jeho stav zhorší o ďalšiu alergickú reakciu, na pomocnú látku lacnejšieho generika. Pri liečbe sa preto treba riadiť pokynmi lekára - alergiológa ako aj signálmi , ktoré nám vysiela náš vlastný organizmus v podobe vedľajších príznakov na liečbu.

Alergénová imunoterapia

Osobitnou formou terapie je imunoterapia, tiež známa ako alergénová vakcinácia alebo hyposenzibilizácia. Imunoterapia pozostáva z injekcií postupne sa zvyšujúcich dávok alergénu, ktoré sa podávajú podľa presne určeného postupu. Zväčša sa jedná o 3 – 6 injekcií, ktoré sú aplikované v období približne 4 mesiacov. Okrem injekčnej terapie je možné absolvovať aj terapiu formou užívania kvapiek, ktoré sa zvyknú kvapkať pacientovi pod jazyk. Túto formu liečby užíva pacient denne minimálne jeden rok bez prestávky.

Slovník pojmov

Alergia

Slovo alergia pochádza z kombinácie dvoch gréckych slov – allos, ktoré znamená iný, zmenený a ergos, ktoré znamená pôsobenie, konanie. Slovo alergia po prvý raz použil rakúsky pediater Dr. Clemens Pirquet v roku 1905 na popísanie negatívnej reakcie detí na liečbu. O rok neskôr sa navrhlo používať tento termín na popis neočakávanej zmenenej reakcie.

Anafylaxia

Anafylaxia je najťažšia alergická reakcia. Ide o búrlivý prejav odpovede organizmu, ktorý väčšinou začína intenzívnym svrbením na celom tele, kožnou reakciou a často aj sťaženým dýchaním. Reakcia sa môže spustiť už niekoľko desiatok sekúnd po kontakte s alergénom a v priebehu niekoľkých minút môže končiť šokovým stavom. Ak nie je podaná okamžitá liečba (adrenalín, zaistenie dýchania a obehu) môže končiť smrteľne. Pojem pochádza z roku 1905 od Richeta a Potiera.

Atopia

Atopia je dedične založený sklon k alergii, má preto zreteľný rodinný výskyt. Typickými prejavmi atopie sú atopický ekzém (atopická dermatitída), peľová alergia (alergická nádcha a alergický zápal spojiviek a alergická astma. Atopici majú vrodenú schopnosť tvoriť vo zvýšenom množstve protilátky v triede IgE. Tieto IgE protilátky reagujú na alergény vonkajšieho prostredia (peľ, pleseň, roztoče atď.). Pojem zaviedol v roku 1920 Coca ako opis spontánne vznikajúcej precitlivenosti s dedičnou črtou.

10 rád ako si uľahčiť život s alergiou

1      Alergia nikdy sama neustúpi. Nepodceňujte preto príznaky a v prípade, že máte ťažkosti, zájdite k svojmu lekárovi.
2      Ak Vám lekár naordinoval liečbu, pokračujte v nej, kým Vám neurčí inak. Kontinuálna liečba je základom boja s ochorením. Preto neprestávajte s liečbou po odznení príznakov. Absencia príznakov neznamená, že ste vyliečený.
3      Nikdy svojvoľne nezamieňajte lieky. Čo zaberá u Vášho známeho nemusí pomôcť aj Vám, práve naopak, môžete byť alergický na niektorú zložku lieku. Z tohto dôvodu Vám zároveň odporúčame liečbu originálnymi liekmi. Lacnejšie generické lieky síce obsahujú rovnakú účinnú látku, nachádza sa tu však aj množstvo iných látok, ktoré Vaše telo nemusí dobre znášať, čím namiesto úľavy môže dôjsť k ešte horšej alergickej reakcii.
4      Pokiaľ je to možné, snažte sa vyhýbať kontaktu s alergénom. Počas peľovej sezóny je vhodné vetrať len skoro ráno, prípadne večer pred spaním.
5      V prípade, že ste alergický na stromy, trávy alebo byliny, informujte sa u svojho lekára, či Vám hrozí aj alergia na niektoré druhy potravín. Táto forma alergie sa nazýva skrížená alergia.
6      Vždy so sebou nosievajte lieky proti alergii pre prípad, že by Vás alergia zasiahla nečakane.
7      V prípade, že trpíte silnou alergiou a hrozí Vám anafylaktický šok, vždy pri sebe nosievajte adrenalínovú injekciu. Nezabudnite svoje okolie poučiť ako ju majú v prípade núdze použiť.
8      Odporúčame zainvestovať do Vášho bývania: vymeňte matrace, vankúše a periny za anti-alergiclé, odstráňte koberce, namiesto závesov inštalujte žalúzie, a najmä pravidelne vetrajte – nielen byt, ale aj posteľ.
9      V prípade silnej alergie pouvažujte nad liečbou formou alergénovej vakcinácie.
10   Pokiaľ alergiou trpí Vaše dieťa, poučte jeho učiteľov a spolužiakov o tomto ochorení a správnom postupe v prípade, že sa u neho prejavia príznaky. V prípade silnej peľovej alergie pouvažujte nad oslobodením od telesnej výchovy.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby