Liečivé rastliny 3/2010PharmDr. A. Jančovičová
Liečivé rastliny pre deti do 15 rokov

  • Ing. B. Krkošková, CSc.
  • Súčasný  nový pohľad na vitamíny


Mgr. M. Žiaková
Z histórie kozmetiky v Rusku (9)


PharmDr. S. Fialová, PhD.
Prírodná liečba infekcií močových ciest


Ing. J. Pížl.
V harmónii s prírodou – biozáhrada prináša plody (7)


A. Rumanová
Aby naše leto bolo bezbolestné...


Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.:
Kozmetika musí byť predovšetkým bezpečná


Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.:
Rastliny spôsobujúce otravy a alergie  (13)


Prof. MUDr. J. Kresánek, PhD., doc. RNDr. J. Kresánek. CSc.:
Liečivé rastliny západu nového milénia (51)


Jubileá:
Jubilant prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.

Borelióza

Nové fytofarmaká


Významné osobnosti našej farmácie:
Avicenna

 

MUDr. I. Bukovský, PhD.:
Pitný režim

Zo zahraničnej tlače:

  • Eleuterokok – adaptogénna rastlina
  • Protinádorové vlastnosti cesnaku


Ing. M. Habán, PhD.:
Miniatlas liečivých rastlín (32)


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby