Liečivé rastliny 4/2010

PharmDr. A. Jančovičová:

 • Liečivé rastliny pre deti do pätnásť rokov (2)   132
 • Medicinal plants for children under 15 years of age (2) • Heilpflanzen fur Kinder unter 15 Jahren (2)

Ing B. Krkošková. CSc.:

 • Nový pohľad na vitamíny - vitamín D, E, K (2)  ................. 136
 • New view of vitamins - vitamins D, E, K (2) • Neue Betrachtung der Vitamine - Vitamin D, E, K (2)

Mgr. M. Žiaková:

 • Z tradičných ruských kozmetických receptov (2)  .............. 140
 • From traditional Russian cosmetic recipes (2) • Aus deň traditionellen russischen Kosmetikrezepten (2)

MUDr. l. Bukovský. PhD.:

 • Takmer všetko o šťavách .................................. 144
 • Almost everything about juices • Fast alles uber Säfte

Ing- P Horká.:

 • O klasickej čínskej liečbe bylinami .......................... 146
 • About the traditional Chinese herbal medicine • Uber die traditionelle chinesische Kräuterheilkunde

Doc. Ing. J. Hojerová. PhD.:

 • Kozmetické výrobky očami spotrebiteľov, predajcov, dozorných orgánov a výrobcov ....................................... 148
 • Cosmetic products from the vievvpoint of consumers, sellers, supervising organs and producers • Kosmetikprodukte aus der Sicht der Verbraucher, Verkäufer, Aufsichtsorgane und Produzenten

Ing. J. Pižl:

 • V harmónii s prírodou - leto vrcholí (8) ....................... 152
 • In harmony with nature - the summer culminates (8) • In Harmonie mit der Natur - der Hochsommer ist da (8)

PharmDr. S. Fialová. PhD.:

 • Pyknogenol - prírodný antioxidant........................... 156
 • Pycnogenol - a natural antioxidant • Pycnogenol - ein naturliches Antioxidationsmittel

MUDr. K. Mika

 • Od rastliny k človeku (XXXVIII). Komonica lekárska ............ 158
 • From plant to man (XXXVIII) Yellovv Sweet Clover (Melilotus officinalis) • Von der Pflanze zum Mens-chen (XXXVIII) Gelber Steinklee (Melilotus officinalis)

P rôt. MUDr. J Kresánek. PnD.. jog. RND;. J. Kresánek CSc.:

 • Liečivé rastliny západu nového milénia (52). Mučenka pleťová ......................................... 160
 • VVestern medicinal plants of the new millennium (52) Purple passionflower (Passiflora incamata) • Heilpflanzen des VVestens im neuen Millennium (52) Passionsblume (Passiflora incamata)

Prof. RNDr. L. Jahodáŕ. CSc.:

 • Rostliny zpúsobující otravy a alergie (14) ..................... 162
 • Toxic and allergenic plants (14) • Gift- und Allergiepflanzen (14)

Nové fytofarmaká:

 • Antistax, Prospan ........................ 166
 • New phytopharmaceuticals • Neue Phytopharmaka

Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie:

 • Mitridates VI. Pontský ................. 168
 • Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Mithridates VI of Pontus Hervorragende • Personlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Mithridates VI. (Pontos)

Jubileá

 • Jubilant Doc. RNDr. PhMr. Milan Lehký, CSc. .................................................. 170

Zaujímavosti:

 • MUDr. l Bukovský, PhD.: Vláknina pre zdravie....................................... 172
 • Fibre for health • Ballaststoffe fur die Gesundheit

Zo zahraničnej tlače:

 • Kakao v prevencii chorôb srdca a ciev ....................... 176
 • Cocoa in the prevention of heart disease and vascular • Kakao in der Prävention von Herzerkran-kungen und Gefälierkrankungen

Foto na obálke: Lastovičník väčší - vlaštovičník vétší - Chelidonium majus L.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby