Genofond liečivých rastlín na Slovensku sa zhromažďuje v Génovej banke SR v Piešťanoch, ktorá zabezpečuje uchovávanie semenných vzoriek a vedenie informačného systému liečivých rastlín od roku 1997. Vzorky jednotlivých genetických zdrojov pochádzajú z celého územia Slovenska, nové genetické zdroje do kolekcie pribúdajú zo zberových expedícii, ktoré sa organizujú na Slovensku, ale i v zahraničí.

Všetky zhromaždené genotypy sú predbežne hodnotené z hľadiska morfologických, biologických a hospodárskych znakov. Génová banka SR poskytuje bezplatne vzorky semien genetických zdrojov rastlín šľachtiteľom, na výskumné a vedecké účely, na výučbu a na výmenu iným génovým bankám. V Génovej banke SR v CVRV Piešťany sa zhromaždilo a uložilo 252 vzoriek liečivých rastlín v aktívnej kolekcii. Najviac genetických zdrojov je z týchto rodov: Achillea (23), Frangula (19), Hypericum (23), Ocimum (9), Origanum (9), Plantago (14), Thymus (28).

Jablčník obyčajný (Marrubium vulgare L.)Z ďalších liečivých rastlín sme v roku 2009 množili tieto genetické zdroje: repík lekársky (Agrimonia eupatoria L.), bazalka pravá (Ocimum basilicum L.), nechtík lekársky (Calendula officinalis L.), rebríček obyčajný (Achillea millefolium L.), dúška vajcovitá (Thymus pulegioides L.), dúška včasná (Thymus praecox Opiz), mydlica lekárska (Saponaria officinalis L.), skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata L.), palina pravá (Artemisia absinthium L.), ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum L.), levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia Mill.), mäta (Mentha L.), jablčník obyčajný (Marrubium vulgare L.), echinacea (Echinacea purpurea (L.) Moench), ligurček lekársky (Levisticum officinale W.D.J.Koch), slez maurský (Malva mauritiana L.), yzop lekársky (Hysssopus officinalis L.), ibiš ružový (Alcea rosea L.), valeriana lekárska (Valeriana officinalis L.), šalvia lekárska (Salvia officinalis L.), pamajorán obyčajný (Origanum vulgare L.), medovka lekárska (Melissa officinalis L.), divozel veľkokvetý (Verbascum densiflorum Bertol.), fenikel (Foeniculum vulgare Mill.), saturejka záhradná (Satureja hortensis L.), pestrec mariánsky (Silybum marianum (L.) P. Gaertn.), kotvičník zemný (Tribulus terrestris L.), echinacea bledá (Echinacea pallida L.), benedikt lekársky (Cnicus benedictus L.), rumanček kamilkový (Matricaria recutita L.), ruta voňavá (Ruta graveolens L.), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata L.), bedrovník anízový (Pimpinella anisum L.), arnika horská (Arnica montana L.).

Abstrakty z “25 rokov medzinárodných konferencií o liečivých rastlinách” a “15. pracovný deň Sekcieprírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti”

Iveta Čičová
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Piešťany, SR


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby