RNDr. PhMr. IRENA LEIFERTOVÁ CSc.: Příspěvek Ústředního poradního sboru MZd ČSR pro pčstování a sběr léčivých rostlin k Mezinárodnímu roku dítěte           97

RNDr. L. JAHODÁŘ: Iridoidní sloučeniny v rostlinách    99

REDAKCIA: Skorocel kopijovitý            101

RNDr. B. BRÁZDOVIČOVÁ: Fytoterapia ochorení žlčových ciest    103

Ing. M.  RUML, CSc., Ing. L. KŘÍŽOVÁ, Ing,  A. TÚMOVÁ: Epifytní mikroflóra a technika sběru léčivých rostlin      106

PhMr. ĽUDOVÍT FARKAŠ: Súčasný význam zemežlče           109

ODPOVEDÁME  ČITATEĽOM           113

Dr. PhMr. J HRONEŠ, CSc.: Za Ing. Václavem Krejčíkem          125

NOVÉ KNIHY           126