Ing. J. STANKOVlČ: Sviatok práce a Deň víťazstva               65

Ing. DUŠAN NOVÁK a DUŠAN NOVÁK ml.: Některé obilniny jako léčiva                   67

Ing. Š. KOCÚRIK, CSc., Ing. V. DOVJAK: Vplyv molybdénu a bóru na tvorbu sušiny a výšku úrody drogy rumančeka pravého (Matricaria chamomillla L.)                69

REDAKCIA: Ibiš ružový                74

RNDr. P. ELIÁŠ: Plavúň obyčajný           77

I. A. ZENTRICH: Klanopraška čínská        79

ODPOVEDÁME ČITATEĽOM      83

ZAUJÍMAVOSTI        94

RNDr. L. JAHODÁŘ: K padesátinám  DrPh. PhMr. Ing. Jana Balouna, CSc.                                          96

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby