V. Vrchovská:Liečivé rastliny 5/2005
Ovocné čaje – lahodný zdroj antioxidantů

 • Fruit teas – a tasteful source of anti-oxidants
 • Früchtetees – eine schmackhafte Quelle von Antioxidanzien

Doc. RNDr. I. Šalamon, CSc.:
Kamalduli a moc liečivých bylín v Červenom kláštore

 • The Kamalduls and the power of medicinal herbs at the Červený kláštor monastery
 • Die Kamalduls und die Kraft der Heilkräuter im Kloster Červený kláštor

Ing. M. Habán, PhD.:
Pestovanie a využitie liečivých, aromatických a koreninových rastlín (16)
Saturejka záhradná – saturejka záhradní

 • Cultivation and use of medicinal, aromatic and seasoning plants (16) Savory
 • Anpflanzung und Verwendung von Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (16) Bohnenkraut

Ing. M. Habán, PhD.:
Fotoreport

 • Photo-report
 • Photoreport

Doc. MUDr. J. Kresánek, PhD., doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.:
Liečivé rastliny Západu nového milénia (25)

 • Western medicinal plants of the new millenium (25)
 • Heilpflanzen des Westens im neuen Millenium (25)

Predstavujeme vám: VÚRV, Piešťany – Ústav Agroekológie, Michalovce

 • We present: VÚRV, Piešťany – Institute of Agroecology, Michalovce
 • Wir stellen vor: VÚRV, Piešťany – Institut für Agroökologie, Michalovce

doc. MUDr. J. Kresánek, PhD. – doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.:
Drogy Slovenského liekopisu 1 (18)

 • Herbal drugs in the Slovak Pharmacopoeia I (18)
 • Drogen des Slowakischen Arzneibuches I (18)

Konferencie:
10. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv a 20 rokov odborných konferencií o liečivých rastlinách

 • Conferences: 10th Workshop of the Section of Natural Drugs of the Slovak Pharmaceutical Society and the 20th anniversary of conferences on medicinal plants
 • Konferenzen: Die 10. Tagung der Sektion für Naturheilstoffe der Slowakischen Pharmazeutischen Gesellschaft und 20 Jahre der Fachkonferenzen über Heilpflanzen

Výstavy:
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (LAKR) na výstavě FLORA OLOMOUC 2005

 • Exhibitions: Medicinal, aromatic and seasoning plants at the FLORA OLOMOUC 2005 exhibition
 • Ausstellungen: Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen bei der FLORA OLOMOUC 2005 Ausstellung

Výstava o liečivých rastlinách

 • Medicinal plants exhibition
 • Heilpflanzenausstellung

Zaujímavosti        

Zo zahraničnej tlače     

 

 

 

 

 

 


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby