Ing. J. STANKOVIČ: 60. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie 161

Doc. DrPh. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Jesienka obyčajná                                        163

PhMr. Ľ. FARKAŠ: Chráňme rosičku okrúhlolistú             165

Agrotechnika                   167

A.J. RYCHLÍK: Dvě tisíciletí nejcennější rostliny na Zemi        174

Odpovedáme čitateľom        177

Zaujímavosti        180