T. LINDAUEROVÁ: Poznáte jarabinu?          129

Doc. Dr. PH. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Obsahové látky liečivých rastlín vo svetle novších výskumov   132

Agrotechnika       137

PhMr. Ľ. FARKAŠ: Pohánka tatárska, liečivá rastlina potravina       148

RNDr. B. BRÁZDOVIČOVÁ: Rastliny s obsahom farbív                 149

Prof. dr. hab. J. MOWSZOWICZ: Liečivé vlastnosti plodov divorastúcich stromov    151

Odpovedáme čitateľom            152

Ing. V. KREJČÍK: Římský hrách                     158

Nové knihy             160

Zaujímavosti           160

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby