M. KADLEČKOVÁ, L. TESAŘ: Realizácia úloh vyplývajúcich zo zdravotno-politickej línie v pestovaní a zbere liečivých rastlín        1

Ing. Š. KOCÚRIK, CSc., Ing. V. DOVJAK: Pestovanie rumančeka pravého pod Tatrami      3

RNDr. K. KAHAYOVÁ: Digitalis - opatrovník najdokonalejšej pumpy na svete         7

Dr. W. J. PAJOR: Liečivé rastliny v kozmetike       8

Doc. DrPH. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Kvety jari trochu inak      11

I. LEIFERTOVÁ, V. KREJČÍK: Insektivorní léčivé rostliny         15

Ing. V. KREJČÍK: Lotos, datle, či oliva?     16

RNDr. J. NOVÁK: Mák listenatý - perspektivní rostlina pro farmaceutický prúmysl    18

Ruman rímsky 21

Zaujímavosti 24

Ing. V. KREJČÍK: Žeň-šen v kulturě          28

Výzva hodná následování         29

Odpovedáme čitateľom      30

Nové knihy     32

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby