Ing. I. ZOBORSKÝ, CSc., Ing. P. LETKO: Ekonomika pestovania rumančeka pravého     161

RNDr. T. LINDAUEROVÁ: O základných orgánoch rastlinného tela         163

Doc. DrPH. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Tajomné rastlinné liečivá                                 169

RNDr. B. BRÁZDOVIČOVÁ: Cibuľovité rastliny - zelenina i liek                173

S. KOUPIL: K vlivu teploty na životnost semen léčivých rostlin během uskladnění                                 176

RNDr. A. BUCKOVÁ, CSc.: O šípkových semenách                      179

RNDr. D. KOŠŤÁLOVÁ: Glaucium flavum CR. - nová liečivá rastlina   180

Odpovedáme čitateľom        182

 

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby