Ing. V. KREJČÍK: Nákupna                                 33

Doc. DrPH. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Viete, že. . .                                34

Ing. Š. KOCÚRIK, CSc., prom. biol. D., BUŠOVÁ, prom. biol. L. ŠPALEK: Problémy minerálnej výživy rumančeka pravého na slaných pôdach      40

J. A. ZENTRICH: Rastlinný pyl jeho význam a využití          43

Doc. DrPH. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Všeličo o vŕbe                   45

Proti pověrám              48

Ing. V. KREJČÍK: Prútržník                49

Zaujímavosti            52

Odpovedáme čitateľom            60

Správa z celoštátnej konferencie o pestovaní maku                    62

Výstava léčivých bylin v Prostějove                  63

100. výročie narodenia dr. Stanislava Prowázka     64

 

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby