Do jedenásteho roku            1

RNDr. I. MAŠTEROVA: Absintizmus a liečivé rastliny         2

RNDr. F. HRADIL, CSc., Ing. M. KOCH: Kyselina 3-indolylocitová, Rulík zlomocný          4

Doc. dr. PhMr J. KRESÁNEK: Viete, že ...                                         7

RNDr. Ľ. NÁTHEROVÁ, CSc.: Liečivá burina?                                   11

A. DEVEČKA: Pripomienky k pestovaniu liečivých rastlín na školských pokusných pozemkoch ZDŠ       13

V. BREŽNÁ: Moja práca s mládežou v oblasti zberu liečivých rastlín           14

A. FERANEC: Čo nového v Tešedíkove           16

Doc. dr. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Deti a nebezpečné rastliny                        17

Ing. V. KREJČÍK: Hořec                                   20

Ing. Š. NEUBAUER , CSc., K. KLIMEŠ, Ing. J. KRÁL: Nejdúležitější choroby slézovitých rastlin           22

Ing. Š. NEUBAUER, CSc., K. KLIMEŠ, Ing. J. KRÁL: Nejdúležitější choroby slézovitých                24

Dr. M. STRŽÍNEK: Ten starý herbár                      26

Zápis                                   29

Netřesk - rostlinný hromosvod                  31

Odpovedáme našim čitateľom                 32

 

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby