Liečivé rastliny 5/2006Vybrané rastlinné drogy ako súčas výživových doplnkov na chudnutie
Selected herbal drug constituents of weight-loss nutrition products
Eine Auswahl pflanzlicher Drogen aus Nahrungsergänzungsprodukten zur Gewichtsabnahme

Liečivé rastliny v prevencii a podpornej liečbe civilizačných ochorení (IV). Ochorenia pečene
Medicinal plants in the prevention and supporting therapy of civilization diseases (IV). Liver diseases.
Heilpflanzen in der Prävention und unterstützender Therapievon Zivilisationskrankheiten (IV). Lebererkrankungen

Tipy pre zdravie  -  Nepodľahnime chrípke! - Bylinky v kuchyni - Bylinky v kozmetike
Tips for health Lets not succumb to the flu! Herbs in the kitchen Herbs in cosmetics
Tipps für die Gesundheit Erliegen wir nicht der Grippe! Kräuter in der Küche Kräuter in der Kosmetik

Od rastliny k človekovi XVI.
From plant to man XVI.
Von der Pflanze zum Menschen XVI.

Pestovanie a využitie liečivých, aromatických a koreninových rastlín (21). Divozel veľkokvetý
Cultivation and use of medicinal, aromatic and seasoning plants (21). Denseflower mullein
Anpflanzung und Verwendung von Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (21). Großblütige Königskerze

Sympózium
Symposium/Symposium

Liečivé rastliny Západu nového milénia (29)
Western medicinal plants of the new millenium (29)
Heilpflanzen des Westens im neuen Millenium (29)

Významné osobnosti našej farmácie. Fráter Cyprián Frantiek Ignác Jäschke
Eminent personages of our pharmacy. Frater Cyprian Franz Ignatz Jäschke
Hervorragende Persönlichkeiten unserer Pharmazie. Frater Cyprian Franz Ignatz Jäschke

Konferencie
Conferences/Konferenzen

Zo zahraničnej tlače


FAREBNÁ PRÍLOHA • COLOR INSET • FARBBEILAGE
Miniatlas liečivých rastlín 16. Hluchavkovité (Lamiaceae)
Čistec rovný Stachys recta L. | Dúška úzkolistá Thymus serpyllum L. emend. Miller
Mini-atlas of medicinal plants 16. Lamiaceae
Yellow Woundwort Stachys recta L. | Wild Thyme Thymus serpyllum L. emend. Miller
Miniatlas der Heilpflanzen 16. Lippenblütengewächse (Lamiaceae)
Aufrechter Ziest Stachys recta L. | Wilder Thymian, Sandthymian Thymus serpyllum L. emend. Miller


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby