V. RICHTRMOC: Jak to vidí pěstitel   33

MUDr. R. ZADINA: Plicni čaje    35

Ing. V. KREJČÍK: Nežli naroste o pytel bylin více . ..   37

PhMr. B. VOLDÁN: Aloa a jej liečebné použitie v minulosti  42

Doc. Dr. PhMr. Z. BLAŽEK: Domácí čaje a jejích zušlechťování   44

S. NEUBAUER, F. STARÝ, K. KLIMEŠ: Ochrana rulíku proti mandeline bramborové  46

Doc. dr. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Na pomoc zberačom     49

EVA EISENREICHOVÁ: Prvosienka jarná - prvosienka vyššia    52

PETER HERYNEK: Šarlachové perly na keřích

PhMr. GERYŠER: Některé patentem chráněné přípravky z léčivých rostlin Lidová námětová iníciatíva k výskumu léčivých rostlin   55

T. LINDAUEROVÁ: Mäta prieporná    57

V. MACHOVÁ: Z našich zkušeností  59

PhMr. VYSKOČILOVÁ: Obsah cholínu v některých rostlinách  60

PhMr. R. VÁLA: Pionýrske tábory a sběr léčivých rostlin 61

Dr. L. DOFKOVÁ: Analgetické vlastnosti plodu bezu černého   61

O. GOTTWALD: Nuž na úpravu kozlíku lékařského pro pěstitele na malých plochách

Ing. KUPEČEK: Nové nákupní ceny některých léčivých rostlin (sběr)     64

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby