Liečivé rastliny 2/2011

Shopherba

 

PharmDr. A. Jančovičová: Jarné liečivé rastliny pre zdravie

 • Springtime medicinal plants for the health
 • Frühlingsheilpflanzen für die Gesundheit

Ing. B. Krkošková, CSc.: Pohánka opäť aktuálna

 • Buckwheat up-to-date again
 • Buchweizen wieder aktuell

L. Halušová: Schizandra čínska – rastlina tradičnej čínskej medicíny

 • Schisandra chinensis – a plant of the Traditional Chinese Medicine
 • Schisandra chinensis – eine Pflanze der traditionellen chinesischen Medizin

Redakcia: Imunita a zdravie

 • Imunity and health
 • Imunität und die Gesundheit

Doc. Ing. J. Hojerová, PhD.: Vonná kozmetika (4). Výber voňaviek a vonné alergény

 • Fragrant cosmetics (4). The choice of perfumes and fragrant allergens
 • Duftkosmetik (4). Die Wahl der Parfüme und duftende Allergene

PharmDr. E. Priesolová: Vo víne je nielen pravda

 • In wine there is not only the truth
 • Im Wein liegt nicht nur die Wahrheit

Ing. J. Pížl.: V harmónii s prírodou – doma i v záhrade (12)

 • In harmony with nature – at home and in the garden (12)
 • In Harmonie mit der Natur – zu Hause und im Garten (12)

MUDr. K. Mika: Od rastliny k človeku (XLII). Koriander siaty, koriander setý, Coriandrum sativum L. (Apiaceae)

 • From plant to man (XLII). Coriander, Coriandrum sativum L. (Apiaceae)
 • Von der Pflanze zum Menschen (XLII). Koriander, Coriandrum sativum L. (Apiaceae)

Prof. MUDr. J. Kresánek, PhD., doc. RNDr. J. Kresánek. CSc.: Liečivé rastliny západu nového milénia (56). Myrta

 • Western medicinal plants of the new millennium (56). Myrtle
 • Heilpflanzen des Westens im neuen Millennium (56). Myrte

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.: Rostliny způsobující otravy a alergie (18). Genista germanica L. a Genista tinctoria L.

 • Toxic and allergenic plants (18). Genista germanica L. and Genista tinctoria L.
 • Gift- und Allergiepflanzen (18). Genista germanica L. und Genista tinctoria L.

Jubileá: Ing. Pavol Čupka, CSc.

Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Valerius Cordus

Zo zahraničnej tlače: Ploštičník v menopauze

Rozhovor s firmou: Naturprodukt, s.r.o.

Nové knihy: Antioxidanty v rastlinných materiáloch z prírodných a agroekologických podmienok

Súťaž

Konferencie a semináre

 • Oznam: 2. medzinárodná vedecká konferencia: Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (6. – 7. september 2011)
 • 16. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
 • 17. odborný seminár s medzinárodnou účasťou: Aktuálne aspekty pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín (8. september 2011)

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby