Kručinka německá – kručinka nemecká Genista germanica L.

ROZŠÍŘENÍ: druh rozšířený v Evropě. U nás roste v suchých, světlejších lesích, na vřesovištích, písčitých loukách a pastvinách od nížin až do horského pásma; vyhýbá se vápenci.

POPIS: Polokeř 20 – 60 cm vysoký, lišící se od podobné kručinky barvířské tím, že vystoupavé nebo přímé větve má chlupaté s úžlabními kolcovitými trny. Kalich a člunek zlatožluté květní koruny má chlupatý, květy v menších řidších hroznech. Kvete v květnu až červnu. Červenohnědý lusk je také chlupatý a obsahuje 2 – 5 semen.

POUŽITÍ: Nepoužívá se ani v medicíně, ani v lidovém léčitelství.

JEDOVATÁ ČÁST: Celá rostlina.

OBSAHOVÉ LÁTKY: Chinolizidinové alkaloidy, spartein, cytisin, lupanin a anagyrin.

LÉČENÍ OTRAVY: Viz Sarothamnus scoparius.

LÉČENÍ OTRAVY: Viz Sarothamnus scoparius.

Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby