ROZŠÍŘENÍ: Původem z jižní Evropy, u nás pěstovaný v mnoha zahradních formách a ojediněle zplaňující.

POPIS: Jednoletá chlupatá bylina s dvoukřídlými, poléhavými nebo popínavými lodyhami, zpeřenými listy (jeden pár lístků, křídlatý řapík) s větvenou úponkou a kopinatými palisty. Květy v úžlabních 1 ? 3květých květenstvích, vonné, červené, růžové, fialové, modré i bílé s chlupatým kalichem. Kvete v červnu až červenci. Plod je drsně chlupatý lusk, dlouhý až

5 cm, s hranatými, nejčastěji hnědými semeny.

POUŽITÍ: Okrasná rostlina, která se nepoužívá v medicíně, ani v lidovém léčitelství.

JEDOVATÁ ČÁST: Zejména semena.

OBSAHOVÉ LÁTKY: V semenech se nacházejí tzv. lathyrogeny: ? –amino-?- (nebo –?-) oxalylaminopropionová kyselina, N-?-oxalyl-L-?, ?—diaminopropionová kyselina, ?-aminopropionitril apod.

TOXICITA A PŘÍZNAKY OTRAVY: Uvedené aminokyseliny způsobují neurolathyrismus, který je u lidí charakterizován degenerací míchy a následnou ztrátou pohyblivosti končetin. Příznaky se obvykle projeví až po několikaměsíčním příjmu potravy s vysokým zastoupením hrachorových semen. Postižený začíná pociťovat slabost a postupně se dostaví paralýza dolních končetin a smrt. Akutní toxicita nepřichází v úvahu.

LÉČENÍ OTRAVY: Jde především o prevenci, zamezení příjmu lathyrogenů potravou,  popřípadě vhodnou kuchyňskou úpravu.

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.

Rostliny způsobující otravy a alergie (18) - Lathyrus odoratus L. - Hrachor vonný – hrachor voňavý


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby