Liečivé rastliny 6/2016Mgr. Elena Kurin, PhD.:
 
Liečivé rastliny pri ženskej neplodnosti
Medicinal plants used in female infertility
Heilpflanzen bei weiblicher Unfruchtbarkeit
 
Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých rostlin (6). Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách
Medicinal plant‘s diseases (6).Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens
Heilpflanzenkrankheiten (6).Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten
 
B. Krkošková, CSc.:
Tradičné a nové potraviny na báze obilnín (2)
Traditional and novel foods based on cereals (2)
Traditionelle und neue Lebensmittel aus Getreide (2)
 
O. Ďuriška, PhD.:
Žezlovka čínska – záhadná huba z ďalekých Himalájí. 
The caterpillar fungus (Ophiocordyceps sinensis) – a mysterious Himalaya mushroom
Chinesischer Raupenpilz (Ophiocordyceps sinensis) – ein geheimnisvoller Pilz aus dem Himalaya
  
R. Eckerová , MVDr. M. Tomko, PhD., prof. RNDr. M. Toropila, CSc., MVDr. D. Toropilová, PhD., doc. Ing. M. Habán, PhD., Bc. M. Kvačkajová
Veterinárna starostlivosť (5): Psy a zima
Veterinary care (5): Dogs and winter
Tierärztliche Pflege (5): Hunde und der Winter
 
K. Mika:
Od rastliny k človeku (LXXV). Mrkva obyčajná – mrkev obecná – Daucus carota L. (Apiaceae)
From plant to man (LXXV). Carrot – Daucus carota L. (Apiaceae)
Von der Pflanze zum Menschen (LXXV). Karotte – Daucus carota L. (Apiaceae)  230
 
Redakcia:
Vitamín D v boji proti chrípke a nachladnutiu
Vitamin D in the fight against flu and the common cold
Vitamin D im Kampf gegen Grippe und Erkältung
 
V. Štalmach:
Od liečivej rastliny k syntetickému liečivu. Liek, ktorý sa stal terapeuticky nezaujímavý (32).
From a medicinal plant to a synthetic drug. A drug that became therapeutically unattractive (32).
Von einer Heilpflanze zu einem Heilmittel. Ein Heilmittel das therapeutisch uninteressant geworden ist (32)
 
Zo zahraničnej tlače:
Ľ. Farkaš:
Liečivé účinky duly – alternatíva pri liečbe refluxu detí a adolescentov? Ovocie chráni proti erektilnej dysfunkcii
 
J. Pížl:
Olivové Vianoce, dar zdravia a dobrej chuti
Olive Christmas, a gift of health and good taste
Olivenweihnachten, ein Geschenk von Gesundheit und guten Geschmack
 
Homolová, S. Jurčák:
Záhradka zdravia: Záhradka – zdroj zdravia pre celú rodinu (6). Leuzea šuštivá
Health garden: A back-garden – health source for the whole family (6). Leuzea carthamoides
Garten der Gesundheit: Ein Kleingarten – Gesundheitsquelle für die ganze Familie (6). Leuzea carthamoides
 
h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Augustin Pyrame de Candolle
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Augustin Pyramus de Candolle
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Augustin-Pyrame de Candolle
 
T. Hamar, PhD., Mgr. E. Taranová, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (3): Arnica montana – Betula pendula
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (3): Arnica montana – Betula pendula
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (3): Arnica montana – Betula pendula
 
Odpovedáme čitateľom:
RNDr. D. Grančai, CSc.:
Machovka a jej liečivé účinky
Ground cherry (Physalis) and its healing effects
Blasenkirsche (Physalis) und ihre Heilwirkungen
 
Register vecný   
Register menný

 

V tomto čísle časopisu sme distribuovali aj šeky pre predplatiteľov. Prosíme predplatiteľov, ktorí uhrádzajú predplatné touto formou, aby nezmenené predplatné na rok 2016 vo výške 10 Eur uhradili do konca januára 2016.

Upozorňujeme predplatiteľov, ktorí uhrádzajú predplatné prostredníctvom internetbankingu, aby si skontrolovali, či uvádzajú aj adresu doručenia. Stáva sa, že pri bankovom prevode máme k dispozícii len číslo účtu, a preto následne platbu nevieme priradiť k predplatiteľovi.

 

 


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby