Francúzsky paradox je veľkou inšpiráciou v hľadaní prírodných zdrojov s pozitívnym účinkom na kardiovaskulárny systém. Vedci, ktorí ho popísali predpokladajú, že je zaň zodpovedná inhibícia agregácie krvných doštičiek spôsobená pravidelnou konzumáciou červeného vína. Prevencia kardiovaskulárnych ochorení a najmä mikrocirkulačných porúch ako sú artériové a venózne trombózy, má veľmi veľký význam v rozvinutých krajinách. Denný príjem tzv. „antitrombotických“ potravín, môže byť vhodnou a efektívnou cestou prevencie. Aktivácia krvných doštičiek hrá dôležitú úlohu nielen v prirodzenej homeostáze, ale tiež v rozvoji niektorých vážnych arteriálnych ochorení. Hypersenzitivita krvných doštičiek je jedným z hlavných faktorov v progresii rozvoja aterosklerózy a výrazne sa podieľa na mechanizme ochorenia. Mortalita spôsobená chorobou koronárnych artérií sa vyskytuje ako výsledok akútneho trombotického stavu, po uvoľnení aterosklerotického plaku. Trombotické ochorenia ako infarkt myokardu, či mŕtvica sú v súčasnosti hlavnou príčinou úmrtia v rozvinutých krajinách. Identifikácia potravín s antitrombotickým (antiagregačným) účinkom môže zvýšiť potrebu zdravého stravovania sa a podieľať sa na redukcii incidencie uvedených ochorení.

Francúzsky paradox

Francúzska strava obsahuje v priemere väčšie množstvo nasýtených tukov, ako bežná priemerná strava obyvateľov iných krajín. Napriek tomu, je známe, že práve Francúzi majú nižšiu incidenciu kardiovaskulárnych ochorení. Tento fenomén, ktorý opísali viacerí autori za posledné dve dekády, označili ho ako tzv. „francúzsky paradox“. Predpokladá sa, že je zaň zodpovedná inhibícia agregácie krvných doštičiek ako následok pravidelnej konzumácie vína. Výskum preukázal, že červené víno a jeho samotné izolované polyfenoly inhibujú oxidáciu LDL cholesterolu, čím narúšajú prvý krok rozvoja aterosklerózy. Štúdie ukázali, že antiagregačný účinok je spojený so špeciálnymi odrodami viniča. Epidemiologické štúdie poukazujú na priaznivý účinok červeného vína (nie však piva či destilátov) v prevencii mŕtvice. Iné štúdie naopak uvádzajú, že priaznivý účinok môže mať aj pivo či biele víno. Vo viniči sa tento účinok pripisuje najmä prítomnému resveratrolu. Po chemickej stránke patrí resveratrol medzi stilbény. Pri resveratrole sa v štúdiách in vitro zistilo viacero farmakologických aktivít spojených najmä s jeho kardioprotektívnym účinkom. Ako antioxidant inhibuje oxidáciu lipoproteínov z nízkou denzitou (LDL), ktoré sa podieľajú na transporte cholesterolu z pečene do tkanív (miesta spotreby). Takýmto spôsobom participuje na znižovaní hladiny cholesterolu v cirkulácii, a tým redukuje jeho ukladaniu na steny ciev. Zistilo sa, že resveratrol inhibuje zhlukovanie doštičiek, podporuje vazodilatáciu (rozšírenie) ciev, inhibuje prozápalové enzýmy. Javí sa preto ako perspektívna látka v prevencii rozvoja aterosklerózy.

Každopádne, okrem viniča majú antitrombotický účinok aj iné rastliny, najmä z radu ovocia a zeleniny. Podobný účinok preukázala aj šťava pripravená zo špeciálnej variety surovej cibule a cesnaku alebo aj extrakty a šťavy plodov pomaranča, grapefruitu, zemiakov, jahôd či rajčiaku. Z bežných liečivých rastlín sa antiagregačný účinok zaznamenal pri tymiane, rozmaríne, koriandri, pamajoráne, sezamových semienkách. O niečo nižší bol antiagregačný efekt pri mäte klasnatej, šalvii, kôpre, feniklu a citrónovej tráve...

PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby