Liečivé rastliny 5/2016

K. Rendeková:
Vybrané liečivé rastliny s antimikrobiálny účinkom
Selected medicinal plants with antimicrobial effects
Heilpflanzen mit antimikrobialer Wirkung
 
S. Bittner Fialová, PhD.:
Prírodné látky pre zdravý krvný obeh
Natural compounds for a healthy blood circulation
Naturstoffe für einen gesunden Blutkreislauf
 
 
RNDr. J. Spilková, CSc.:
Léčivé kůry
Medicinal barks
Heilsame Rinden
 
Ing. Ivana Šafranková, Ph.D.:
Choroby léčivých rostlin (5). Bazalka a její choroby
Medicinal plant‘s diseases (5). Basil and its diseases
Heilpflanzenkrankheiten (5). Basilikum und seine Krankheiten
 
S. Jurkaninová, doc. PharmDr. R. Kubinová, Ph.D.:
Pochvatec šišákovitý – koleus Blumeho – Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br., syn. Coleus blumei Benth. (Lamiaceae)
Coleus, painted nettle – Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br., syn. Coleus blumei Benth. (Lamiaceae)
Buntnessel – Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br., syn. Coleus blumei Benth. (Lamiaceae)
 
R. Eckerová , prof. RNDr. M. Toropila, CSc., MVDr. D. Toropilová, PhD, . doc. Ing. M. Habán, PhD.:
Veterinárna starostlivosť (4): Zoonózy – endoparazit škrkavka
Veterinary care (4): Zoonoses – endoparasites: roundworms
Tierärztliche Pflege (4):Zoonosen – Endoparasiten: Fadenwürmer, Spulwürmer
 
B. Krkošková, CSc.:
Tradičné a nové potraviny na báze obilnín
Traditional and new foods based on cereals
Traditionelle und neue Lebensmittel aus Getreide
 
V. Štalmach:
Od liečivej rastliny k lieku a od lieku k dopingu (31). Chvojník čínsky – Ephedra sinica Stapf
From a medicinal plant to a drug and from a drug to doping (31). Chineseephedra – Ephedra sinica Stapf
Von einer Heilpflanze zum Heilmittel und vom Heilmittel zum Dopingmittel (31). Chinesisches Meerträubel – Ephedra sinica Stapf
 
Zo zahraničnej tlače:
PharmDr. Ľ. Farkaš: Olivový olej v prevencii rakoviny a demencie (?)
 
K. Mika:
Od rastliny k človeku (LXXIV): Medvedica lekárska
From plant to man (LXXIV). Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi)
Von der Pflanze zum Menschen (LXXIV). Echte Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi)
 
Redakcia:
Ďumbier lekársky a jeho účinky
Ginger and its effects I
ngwer und seine Wirkung
 
Homolová, S. Jurčák:
Záhradka zdravia: Záhradka – zdroj zdravia pre celú rodinu (5).
Health garden: A back-garden – health source for the whole family (5).
Garten der Gesundheit: Ein Kleingarten – Gesundheitsquelle für die ganze Familie (5).
 
K. Kaffková, Ing. P. Kaššák:
Rasca lúčna – pestovanie, história, zaujímavosti, použitie
Caraway (Carum carvi) – cultivation, history, use, interesting facts
Echter Kümmel (Carum carvi) – Anbau,Geschichte, Nutzung, Wissenswertes
 
Horváth, M. Pizňak:
Komunitná záhrada KVP Košice
Community garden at the KVP-suburb of Košice city
Gemeinschaftsgarten in der KVP-Siedlung in Košice (Kaschau)
 
T. Hamar, PhD., Mgr. E. Taranová, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (2): Alliaria petiolata – Arctostaphylos uva-ursi
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (2): Alliaria petiolata – Arctostaphylos uva-ursi
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (2): Alliaria petiolata – Arctostaphylos uva-ursi
 
h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Richard Spruce
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Richard Spruce Hervorragende
Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Richard Spruce
 
Redakcia:
Horčík – minerál vnútorného pokoja
Magnesium – a mineral of inner serenity
Magnesium – ein Mineral der inneren Ruhe

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby