Liečivé rastliny 4/2016

A. Kuczmannová:
Liečivé rastliny ako možnosť terapie diabetickej vaskulopatie
Medicinal plants as a possible therapy of diabetic vasculopathy
Heilpflanzen als mögliche Therapie der diabetischen Vaskulopathie
 
Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých rostlin (4). Listové skvrnitosti léčivých rostlin – padlí
Medicinal plant‘s diseases (4). Common leaf spots in medicinal plants – powdery mildew
Heilpflanzenkrankheiten (4). Fleckenkrankheiten bei Heilpflanzen – Echter Mehltau
 
 
B. Krkošková, CSc.:
Súčasný stav výživy a aktuálne výživové odporúčania (2)
State of the art in nutrition and contemporary nutritional advices (2)
Derzeitiger Stand des Ernährungswissens und gegenwärtige Ernährungsempfehlungen (2)
 
V. Štalmach :
Od liečivej rastliny k syntetickému liečivu (30). Jed ako liek
From a medicinal plant to a synthetic drug (30). A poison as a drug
Von einer Heilpflanze zu einem Heilmittel (30). Ein Gift als ein Heilmittel
 
Homolová, S. Jurčák:
Záhradka zdravia: Záhradka – zdroj zdravia pre celú rodinu (4). Šišak bajkalský (Scutellaria baicalensis)
Health garden: A back-garden – health source for the whole family (4). Baikal skullcap (Scutellaria baicalensis) Garten der Gesundheit: Ein Kleingarten – Gesundheitsquelle für die ganze Familie (4). Baikal-Helmkraut
(Scutellaria baicalensis)
 
K. Kaffková, Ing. P. Kaššák:
Fenikel obyčajný – pestovanie, história, použitie, zaujímavosti
Fennel (Foeniculum vulgare) – cultivation, history, use, interesting facts
Fenchel (Foeniculum vulgare) – Anbau, Geschichte, Nutzung, Wissenswertes
 
K. Mika:
Od rastliny k človeku (
LXXIII). Medovka lekárska – meduňka lékařská – Melissa officinalis L. (Lamiaceae)
From plant to man (LXXIII). Lemon balm – Melissa officinalis L. (Lamiaceae)
Von der Pflanze zum Menschen (LXXIII). Zitronenmelisse – Melissa officinalis L. (Lamiaceae)
 
Zo zahraničnej tlače: Ľ. Farkaš:
Cesnak – efektívny v liečbe vysokého tlaku
 
Konferencie, sympóziá: I. Miláčková, PhD.:
Sympózium o liečivých rastlinách a prírodných liečivách
Symposium on medicinal plants and natural remedies
Symposium über Heilpflanzen und Naturheilmittel
 
R. Eckerová, prof. RNDr. M. Toropila, CSc., MVDr. D. Toropilová, PhD.:
Veterinárna starostlivosť (3): pochúťky pre psíkov z prírody
Veterinary care (3): dog-goodies from nature
Tierärztliche Pflege (3): Hundeleckerbissen aus der Natur
 
J. Pížl:
Komunitné záhrady. Hnojenie na prírodný spôsob. Dážďovky, živé pluhy produkujúce záhradkárske čierne zlato
Community gardens. Dunging the natural way. Earthworms, living ploughs
Gemeinschaftsgärten. Düngen auf natürliche Weise. Regenwürmer, lebendige Pflüge
 
h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Daniel Hanbury
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Daniel Hanbury Hervorragende
Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Daniel Hanbury
 
T. Hamar, PhD., Mgr. E. Taranová, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín: Achillea millefolium – Alchemilla vulgaris
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis: Achillea millefolium – Alchemilla vulgaris
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen: Achillea millefolium – Alchemilla vulgaris
 
M. Bačkorová, PhD., doc. RNDr. S. Mochnacký, CSc.
Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
The Botanical Garden at the Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Der Botanische Garten der Pavol Jozef Šafárik Universität in Košice
 
Jubileá:
K životnému jubileu Dr. h. c. prof. RNDr. Václava Suchého, DrSc.
 
Príloha:
Ing. M. Habán, PhD. – doc. Ing. M. Habánová, PhD.:
Miniatlas liečivých rastlín (48) Mini-atlas of medicinal plants (48) Miniatlas der Heilpflanzen (48)
Čeľaď: Solanaceae (ľuľkovité – lilkovité) Nightshades family Nachtschattengewächse:
Paprika ročná (Capsicum annuum L.) – kořeninová paprika Red pepper, chilli pepper Spanischer Pfeffer, Gewürzpaprika

ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby